Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Napsali o nás

Agentura pro sociální začleňování bude v Chebu působit až do konce roku 2012

Tisk E-mail

Praha, 3. února 2011 – V Chebu bude i nadále působit vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. O prodloužení jejího fungování ve městě včera rozhodli členové Monitorovacího výboru Agentury.

„Cheb je jedním z míst, kde se zdárně ukazuje smysluplnost a funkčnost koordinovaného přístupu k problematice sociálního začleňování, který nabízí Agentura. Prodloužení našeho působení zde nám umožní dotáhnout do konce všechny započaté aktivity," popisuje ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Nepříliš vstřícný postoj předchozího vedení radnice byl příčinou určitého zpoždění u několika zásadních projektů. S novým vedením města již vše funguje mnohem lépe a Cheb se tak v následujících letech dočká řady efektivních nástrojů na podporu sociálně slabších obyvatel.

Těmi nejvýznamnějšími budou Dům sociálních služeb Betlém Cheb zřízený Diecézní charitou Plzeň, projekt kariérového poradenství „Rozhoduj o své kariéře" Integrované střední školy Cheb, nebo program pracovního poradenství a asistence Betlému Cheb. Posilovat budou i vzdělávací projekty sdružení Rokršti zaměřené především na doučování dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a práci s jejich rodiči.

Agentura dále plánuje ve spolupráci s dalšími partnery spustit v Chebu systém prostupného bydlení, založit sociální firmu nebo zařadit do směrnice o vyhlašování veřejných zakázek města povinnost vyčlenit deset procent pracovních pozic pro dlouhodobě nezaměstnané.

Agentura pro sociální začleňování v Chebu působí od svého vzniku v roce 2008 jako v jedné z pilotních lokalit. Sestavila tu takzvané lokální partnerství – platformu 13 subjektů, které se podílejí na sociálním začleňování, pravidelně se schází a vytvořily strategický plán sociálního začleňování ve městě pro roky 2010-12.

„Město je i nadále ochotné podílet se na přípravě klíčových opatření jako například dvou rozsáhlých projektů na sídlišti Zlatý vrch, hrazených z evropských fondů, které by v případě úspěšných žádostí zajistily městu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní sociální pracovníky, ranou péči, dluhové poradenství nebo vzdělávací a zaměstnanostní program pro mladistvé nezaměstnané. To je zřejmý důvod, proč na dosavadní spolupráci navázat a pokračovat v ní i v příštím roce," říká lokální konzultant Agentury Bronislav Podlaha.
Více informací: Martin Šimáček, tel.: 777 787 974
Strategický plán lokálního partnerství Cheb, který schválilo zastupitelstvo dne 13.5.2010, je ke stažení zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-cheb/strategicky-plan-lp-cheb-2010-2012-finalni-verze/download

Inspirace

Napsali o nás


//]]>