Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Napsali o nás

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách na konci června ukončí své působení v obvodu Slezská Ostrava

Tisk E-mail

Praha, 3. února 2011 – Vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách na konci června ukončí svoje působení v obvodu Slezská Ostrava. Rozhodli o tom na včerejším jednání členové Monitorovacího výboru Agentury.


„Ve Slezské Ostravě se ukázalo, že potenciál k dosažení systémových změn na úrovni městského obvodu je momentálně vyčerpán. Komplikovaná byla především činnost pouze v rámci jednoho obvodu, který nemůže dostatečně rozhodovat o celoměstských inkluzivních aktivitách. Do konce června tedy dokončíme rozpracované projektové žádosti. Zaměříme se například na úspěšné dokončení obnovy a rozvoje potenciálů v lokalitě Kunčičky," vysvětluje důvody rozhodnutí Monitorovacího výboru ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Do platformy lokálního partnerství je ve Slezské Ostravě zapojeno kromě Agentury a města dalších 13 subjektů. Agentura zde působí od svého vzniku v roce 2008.

„V rámci lokálního partnerství jsme podpořili revitalizace bytového fondu v lokalitách Kunčičky a Liščina, do kterých se za pomoci vlastníka nemovitostí a dalších neziskových organizací zapojili také sami obyvatelé sociálně vyloučených lokalit. Obnova bytového fondu byla především v lokalitě Kunčičky doprovázena rozvojem doprovodných sociálních služeb, které v lokalitě citelně chyběly. Tyto aktivity jsou jako příklady dobré praxe šířeny i do dalších míst v republice," popisuje jedno z opatření lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Marcela Bužgová.

Agentura se v současnosti ve Slezské Ostravě podílí na přípravě několika projektů, které vycházejí ze strategického plánu přijatého Radou obvodu v červnu 2010. V lokalitě Kunčičky tak vznikne nízkoprahové zařízení a poradenské centrum. Fungování centra budou doprovázet sociální služby financované z dalšího rozsáhlého projektu. Další projekty sdružení Vzájemné soužití nebo Diecézní charity zajistí sociální služby jako terénní práce, sociálně-aktivizační služby, provoz nízkoprahových zařízení v lokalitách Kunčičky, Liščina a Hrušov.

Více informací: Martin Šimáček, tel.: 777 787 974

Strategický plán lokálního partnerství Slezská Ostrava na období 2010-2013, který přijala Rada obvodu v červnu 2010 si můžete stáhnout zde: : http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-slezska-ostrava/strategicky-plan-lokalniho-partnerstvi-slezska-ostrava/download


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>