Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

O lokalitě

  • Lokální konzultant: Čaputová Martina

    Město spolupracovalo s Agenturou v letech 2010 – 2013. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi bude ve spolupráci zástupců města, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Na jeho základě pak vzniknou projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

    Bruntál je okresní město v podhůří Jeseníků, na západní hranici Moravskoslezského kraje. Má zhruba 17 500 obyvatel. Město „mezi horami a vodou" (Slezskou Hartou), jak jej nazývají sami obyvatelé, patří k jednomu z nejstarších sídel na Moravě. Historii zde připomíná zejména zámek a nově rekonstruované náměstí. Bruntál má všechny předpoklady stát se významným turistickým centrem a tohoto potenciálu využívá čím dál efektivněji. Stále se zde udržuje tradiční textilní průmysl, vedle toho se zde rozvíjí zpracování plastických hmot. Významným zaměstnavatelem je v Bruntále také firma Osram, která se zabývá výrobou svítidel a kovových dílů do celé řady průmyslových výrobků. Přestože dopravní dostupnost města je dobrá, Bruntál leží na hlavní trase mezi Ostravou a Hradcem Králové, nelze popřít, že se tu projevují strukturální problémy typické pro horské a pohraniční oblasti. Mezi nimi je největším problémem dlouhodobě vysoká nezaměstnanost, umocněná v posledních dvou letech finanční krizí.

    Číst dále ...

Inspirace

Napsali o nás


//]]>