Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Česká Republika jako premiant boje s chudobou?

Tisk E-mail

Praha, 15. 6. 2018 – Česká republika se v žebříčcích Eurostatu obvykle pohybuje na čelních pozicích, pokud jde o nízkou míru chudoby a sociálního vyloučení. Podle údajů Českého statistického úřadu z letošního dubna je příjmovou chudobou ohroženou pouze 9,1% Čechů, což řadí ČR na první místo mezi evropskými zeměmi. Je ale skutečnost opravdu tak zářivá?

„Ukazuje se, že i přes na první pohled příznivá čísla, na tom u nás příliš dobře není zejména takzvaná nižší střední třída, tedy skupina, která je nejvíce ohrožena nízkými příjmy, exekucemi a nezaměstnaností," uvedl expert Agentury pro sociální začleňování Roman Matoušek.

Někteří odborníci, včetně expertů Agentury, totiž upozorňují na to, že do údajů o příjmech domácností nejsou započteny srážky způsobené exekucemi a insolvencemi. V roce 2017 bylo přitom v exekuci osm set šedesát tři tisíc osob, což představuje 9,7% obyvatel republiky.

„Podíl osob zatížených exekucí je u nás ve srovnání s ostatními zeměmi EU opravdu vysoký. To je důvod, proč Agentura pro sociální začleňování spolupracovala na přípravě novely insolvenčního zákona, která by více lidem umožnila oddlužení, ale za přísných podmínek, " doplnil Roman Matoušek.

Hranice ohrožení chudobou je ve statistikách Eurostatu stanovena na úrovni 60 % mediánu příjmu. Pokud bychom započítali srážky z mezd určené na exekuce a insolvence, pod hranici 60% mediánu příjmů by zřejmě klesli i další lidé. Statistici Eurostatu pravděpodobně nepočítají s tím, že v některé členské zemi zasáhnou exekuce tak široké procento populace, jako je tomu v ČR.

Zdá se tedy, že údaje o reálném množství chudých lidí v ČR jsou podhodnocené. Podle dat ČSÚ by navíc téměř třetina českých domácností měla problém s mimořádným výdajem 10200,- Kč, nebo s týdenní dovolenou mimo domov. Tyto problémy přitom dopadají zejména na domácnosti zaměstnanců s nižším vzděláním. Zde už nejsme premianty, ale patříme do průměru EU, daleko od Švédska, kde si dovolenou nemůže dovolit pouze necelých 9 % domácností.

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>