Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


České Velenice

Tisk E-mail

Aktuality

O lokalitě

 • Lokální konzultantka: Kristýna Jůzová Kotalová

  Lokální konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 601 086 128

  Manažerka SPSZ: Lucie Císařová

   

  Město České Velenice leží v Jižních Čechách, přímo na hranici s Rakouskem. Z hlediska územního uspořádání jsou České Velenice obcí druhého typu zahrnující kromě vlastního města také obec Nová Ves nad Lužnicí. Spádovou obcí s rozšířenou působností je Třeboň vzdálená cca 38 km, okresním městem je Jindřichův Hradec. Významnou charakteristikou je blízkost státní hranice a hraničního přechodu, který České Velenice propojuje s městem Gmünd, a dále dopravní uzel spojující Vídeň s Prahou. Ve Velenicích žije necelých 3 600 obyvatel.

  České Velenice mají za sebou dramatickou historii, která má poměrně velký vliv na současnou podobu města, ať jde o jeho vzhled, strukturu obyvatel nebo průmyslové a výrobní zdroje. Poté, co byly České Velenice v 19. století součástí města Gmünd a byly zahrnuty do místního mohutného rozvoje železničního průmyslu, byla menší část zahrnující nádraží a jeho okolí přičleněna k Československu. Po devastujícím válečném bombardování žilo město po dlouhé období pod dozorem hraniční stráže „železné opony". V současné době jsou České Velenice upraveným městem, jehož střed protíná krásná a vzácná kaštanová alej.

  V Českých Velenicích se nezaměstnanost pohybuje kolem 7 procent, ve městě funguje několik výroben zaměřených převážně na automobilové a strojní součástky, rozvojový projekt ČR a Rakouska dal vzniknout společné průmyslovo – hospodářské zóně Access Park.

  Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

  V Českých Velenicích jsou dvě oblasti identifikované jako sociálně vyloučené (v obou případech jde o nájemní bydlení vlastněné soukromníky, z toho větší lokalita zahrnuje tři sousedící bytové domy), obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením žijí ale na mnoha dalších místech v obci. Odhadovaný počet sociálně vyloučených obyvatel je cca 250. Hlavním obcí identifikovaným problémem je poměrně vysoká migrace osob směrem do lokality. Mezi další předběžně zjištěná rizika ohrožující jak obyvatele sociálně vyloučených lokalit, tak veřejnost, patří prostituce a kriminalita, včetně drogové problematiky. V Českých Velenicích žije také početná vietnamská komunita.

  Spolupráce s městem

  Zájem představitelů Českých Velenic o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování je odůvodněn především stoupající nepřehledností situace ve městě. Zásadním požadavkem je, aby do budoucna přijímaná opatření přinášela prospěch všem obyvatelům města. Předběžně identifikovanými oblastmi spolupráce města České Velenice a Agentury jsou: přísun sociálních služeb, posílení bezpečnosti, prohloubení preventivní práce s rodinami s dětmi, vytváření příležitostí pro řešení nevyhovující bytové situace, nezaměstnanosti a zadluženosti.

  Číst dále ...

 


Inspirace

Napsali o nás


//]]>