Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Frýdlantsko

Tisk E-mail

Aktuality

O lokalitě

 • Lokální konzultantka: Zuzana Palečková

  Lokální konzultantka inkluzivního vzdělávání:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 702 159 401

  Manažer SPSZ: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  Frýdlantsko se nachází v nejsevernější části Libereckého kraje v tzv. Frýdlantském výběžku. Za tří stran hraničí s Polskem. Oblast je označována jako hospodářsky slabá, po II.světové válce zaznamenala výrazný pokles počtu obyvatel v důsledku odsunu německého obyvatelstva. Dosidlování proběhlo v druhé polovině 40-tých let 20.století, přesto ve všech obcích žije méně obyvatel než v roce 1930. Ke konci roku 2012 žilo na území Frýdlantska 24 763 obyvatel. Hustota zalidnění je výrazně nižší nže v celé Libereckém kraji, důvodem je výrazně venkovský charakter oblasti.

  Pro území Frýdlantska je charakteristiké, že hodnoty socioekonomických ukazatelů jsou zde nižší než jinde v Libereckém kraji: výrazná je vysoká nezaměstnanost (oscilující mezi 15 - 25 procenty) a nedostatek pracovních příležitosti, dále nízká vzdělanost a horší dostupnost služeb včetně služeb sociálních. Vzhledem k venkovskému, většinou rozptýlenému charakteru osídelní nelze najít v žádné z obcí Frýdlantska rozsáhlou sociálně vyloučenou lokalitu typu ghetta, sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení obyvatelé žijí v bytech a domech na území celých obcí. Nízká cena nemovitostí a schátralý bytový fond však vytvaří v různých místech regionu příležitost pro vznik sociálně vyloučených lokalit. Vyloučenému charakteru některých obcí pak "nahrává" i jejich složitá dopravní dostupnost.

  Ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování se přihlásil svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko, přičemž v úvodní fázi se zapojuje 5 obcí a měst, které pociťují sociální vyloučení na svém území jako palčivý problém: konkrétně jde o Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Bulovku, Višňovou a Habartice. Zapojení ostatní obcí je možné (a předpokládané) v dalším období.

  V každé z uvedených obcí v aktivní fázi spolupráce je situace ohledně soc.vyloučení specifická. Úkolem Lokálního partnerství Frýdlantsko, které bylo ustaveno v září 2014, je definovat místní specifika, ale hledat i společné charakteristiky pro všechny partnerské obce, pracovat s nim v rámci tzv. místních pracovních skupin (skupiny definované lokálně pro Bulovku, Višňovou, Frýdlant a Nové Město pod Smrkem) a také v tzv.tématických pracovních skupinách (skupiny definované tématicky pro bydlení, vzdělávání, zaměstnávání, bezpečnost a sociální služby). Úkolem LP bude zejména větší zasíťování regionu sociálními službami zaměřenými na cílovou skupinu sociálně vyloučených. Předpokládána je těsná spolupráce s funkční platformou Komunitního plánovaní pro Frýdlant a další obce. Zásadní se jeví výrazné posílení zejména terénních služeb sociální prevence, včetně protidrogových terénních služeb. Vytvoření kapacit tzv.sociálního či prostupného bydlení naváže a rozvine již existující nástoje (sociální bydlení ve Frýdlantu, bydlení pro rodiny v krizi v Novém Městě pod Smrkem). Současně se LP zaměří na podporu opatření prevence kriminality, zejména volného času dětí a mládeže. Zaměří se i na fenomén příhraniční kriminality. LP bude prosazovat výraznější využití mechanismu tzv.prostupného zaměstnávání za využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a navázání kontaktu s potenciálními zaměstnavateli. Větší dostupnost zejména předškolního vzdělávání pro děti z vyloučeného prostředí, a také propojenost základního a středního školství s reálnými možnostmi uplatnění na lokálním trhu práce je dalším tématem, na kterém se LP Frýdlantsko shoduje.

  Předpokládána je úzká spolupráce s Místní akční skupinou Frýdlantsko (MASiF).

  Číst dále ...

 


Inspirace


//]]>