Slezská Ostrava

Tisk

O lokalitě

  • Lokální konzultantka: Marcela Bužgová

    Ostrava je jedním z významných sídelních a průmyslových center České republiky. Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem republiky a s přibližně 315 600 obyvatel městem s třetím největším počtem obyvatel. Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 20. století se Československo orientovalo na rozvoj hornictví, ocelářství a dalších oborů těžkého průmyslu. Jeho centrem se stala Ostrava, v té době nazývána „město uhlí a železa“ nebo také „ocelové srdce republiky“. K výrazným politickým a hospodářským změnám došlo po roce 1989. V důsledku restrukturalizace průmyslu byla důlní činnost razantním způsobem utlumena, v regionu vzrostla nezaměstnanost a zhoršily se životní podmínky velkého počtu lidí. Do života města a mnoha jeho obyvatel dramaticky zasáhla i povodeň z července roku 1997.

    Číst dále ...
Na začátek