Cheb

Tisk

O lokalitě

  • Lokální konzultant: Markéta Černá, Bronislav Podlaha

    Město Cheb je po Karlových Varech druhé nejlidnatější město Karlovarského kraje, žije zde přes 35 000 obyvatel. Cheb byl donedávna spíše průmyslovým městem s textilními a strojírenskými odvětvími. V devadesátých letech dvacátého století v důsledku transformačních změn podíl průmyslu ve městě poklesl, velké podniky upadaly, vznikla řada menších a středních firem, došlo k rozvoji služeb a turismu.

    Z hlediska národnostního složení patří Cheb vedle Sokolova a Karlových Varů k oblastem s největším podílem osob s německou národností a zároveň se řadí k oblastem s nejvíce různorodou národnostní strukturou. Výrazně se proměnilo složení obyvatel v souvislosti s koncem druhé světové války. Po odsunu téměř poloviny chebských obyvatel do Německa postupně region osidlovali lidé z českého vnitrozemí i ze Slovenska, v další vlně pak přišli volyňští Češi, rumunští reemigranti a opět rodiny ze Slovenska. Současnou významnou národnostní menšinou na Chebsku jsou Vietnamci žijící zde zhruba od osmdesátých let dvacátého století. Neoficiální odhady hovoří až o 6000 až 7 000 Vietnamcích žijících na území Chebu.

    Číst dále ...
Na začátek