Lokální partnerství Tanvald

Tisk

Lokální partnerství Tanvaldsko bylo ustaveno v listopadu 2016 jako platforma, jejíž členové spolu vzájemně sdílí své zkušenosti a dobrou praxi, sledujíce přitom společný cíl. Společným cílem členů Lokálního partnerství TanvaldskoTím je efektivně a koordinovaně přistupovat k sociálnímu vyloučení v lokalitě efektivně a koordinovaně, a to . Hlavním cílem Lokálního partnerství je zpracováním Strategického plánu sociálního začleňování a následně jeho naplňováním.se podílet na jeho naplňování. Na tvorbě strategického plánu SPSZ se podílejí tematické pracovní skupiny dle jednotlivých oblastí, jako jsou například bydlení, vzdělávání nebo zaměstnanost., které jsou pro řešení sociálního vyloučení v lokalitě důležité.

Členové Lokálního partnerství Tanvaldsko:

 • Agentura pro sociální začleňování
 • Gymnázium Tanvald
 • Krajská hygienická stanice Liberec
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Liberecký vikariát
 • MAS Rozvoj Tanvaldska
 • Mateřské a dětské centrum Maják
 • Město Desná
 • Město Smržovka
 • Město Tanvald
 • Město Velké Hamry
 • Městská policie Desná
 • Městská policie Tanvald
 • MŠ U školky 579, Tanvald
 • Naděje, o.s.
 • Občanské sdružení D.R.A.K., z.s.
 • Obec Albrechtice v Jizerských horách
 • Obec Jiřetín pod Bukovou
 • Policie ČR
 • Praktický lékař pro děti a dorost
 • Probační a mediační služba Jablonec nad Nisou
 • Romany art workshop, z.s.
 • Romodrom
 • Středisko volného času Tanvald
 • Úřad práce ČR
 • ZŠ a MŠ Desná
 • ZŠ Masarykova, Tanvald
 • ZŠ Sportovní 576, Tanvald
 • ZŠ Údolí Kamenice, Tanvald
Na začátek