Mělník

Tisk

O lokalitě
  • Lokální konzultant: Michal Kratochvíl

    Lokalita Mělnicko se skládá z města Mělník a obcí Spomyšl a Horní Počáply. Území okresu Mělník leží v severní části středních Čech a je rozloženo téměř souměrně kolem soutoku Labe a Vltavy. Svojí jižní hranicí sousedí s oběma pražskými okresy, na západě s Kladenskem, na východě s Mladoboleslavskem a jeho severozápadní a severní hranici tvoří litoměřický a českolipský okres v severních Čechách. Svojí rozlohou 701 km2 zaujímá okres Mělník 10. místo ve Středočeském kraji s 6,4 procenty z jeho rozlohy. Nejvíce lidí žije v Mělníce, a to 19 173 obyvatel.
    Pro příhodnou polohu v povodí velkých řek v nížinné oblasti a úrodnost půdy bylo území okresu až do poloviny minulého století především zemědělskou oblastí. Vybudováním mohutné základny chemického průmyslu po druhé světové válce se však původní zemědělský charakter okresu výrazně změnil. K 31.12.2010 bylo v rámci okresu Mělník evidováno 5 251 uchazečů o zaměstnání, což představuje registrovanou míru nezaměstnanosti 9,0 procent.

    Číst dále ...

Lokální partnerství

Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů.

Číst dále …

Dokumenty

Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality.

Číst dále …

Archiv aktualit

Na začátek