Sokolov

Tisk

O lokalitě

 • Lokální konzultant: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 721 625 840

  Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 702 158 869

  Manažerka SPSZ: Jana Zdvořáková

  Město Sokolov spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování již v letech 2011 až 2014. V roce 2016 vstoupilo město do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a tím navázalo na předchozí spolupráci při řešení problematiky sociálního vyloučení, konkrétně v oblastech bydlení, bezdomovectví, zaměstnanosti, sociálních služeb, vzdělávání a zdraví.

  Město Sokolov leží ve středu Karlovarském kraje na soutoku řek Ohře a Svatavy. Ve městě žije okolo 24 tisíc obyvatel. Sokolovsko vyniká především svým přírodním surovinovým bohatstvím. Vedle hnědého uhlí se zde již od středověku těžily vzácné rudy. Z hlediska zaměstnanosti je i přes výrazný pokles těžby hnědého uhlí v 80. letech společnost Sokolovská uhelná se svými téměř 4,5 tisíci pracovníky největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji. Přesto město Sokolov dlouhodobě spadá do první desítky měst s nejvyšší mírou nezaměstnaností v České republice.

  Na území města se nachází dvě sociálně vyloučené lokality. První lokalita je situována v severní části města u kina Alfa. Jedná se o obytné domy z 50. let, které tvoří architektonicky jasně vymezenou oblast od okolních panelových domů. Konkrétně jde o domy v ulicích Hornická, Heyrovského, Sokolovská a Pod Háječkem. Lokalita leží uvnitř města a má velmi dobře dostupnou infrastrukturu. Původně zde bydleli zaměstnanci dolů, později byty obsadily převážně nízkopříjmové domácnosti nejen ze Sokolova, ale i z okolních obcí. V posledním roce došlo k vybydlení několika domů v lokalitě, přičemž jejich obyvatelé se odstěhovali do okolních vesnic a na nedaleké sídliště Michal, kde byla zaznamenána zvýšená míra výskytu sociálně patologických jevů, převážně v souvislosti s drogovou problematikou.

  Druhá lokalita se nachází v běžné zástavbě v dolní části města, mezi levým břehem Ohře a vlakovým nádražím, a je zdedobrá občanská vybavenost. Lokalitu lze vymezit ulicemi U Divadla, Svatopluka Čecha a Nádražní. Tvoří ji čtyřpatrové činžovní domy z 50. Let a byty jsou zde stále v původním stavu. Vlastníci jsou ve většině případů soukromé osoby nebo firmy. V lokalitě žije necelých 800 osob, z toho je 60 – 80 % romského etnika.

  Hlavní problémy sociálního vyloučení v obou lokalitách jsou vysoká míra nezaměstnanosti, zadluženost a nízká vzdělanost zde žijících obyvatel. Ve městě je nedostatečná kapacita ubytovacích zařízení pro sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, a to i přes fungující azylový dům pro jednotlivce a pro matky s dětmi, který spravuje místní nezisková organizace. Jedním z cílů města Sokolov je vybudovat systém kvalitního prostupného bydlení, a to jak ve vztahu k osobám bez přístřeší (např. vybudování doposud chybějící noclehárny), tak také ve vztahu k nízkopříjmovým rodinám a jednotlivcům (např. zajištění dostatečné kapacity sociálních bytů v propojení s navazujícím poskytováním sociální práce). Jako výrazný nedostatek město vnímá absenci nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v horní části města.

   

  Číst dále ...

Lokální partnerství

Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů.

Číst dále …

Dokumenty

Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality.

Číst dále …

Archiv aktualit

Na začátek