Velké Hamry

Tisk

O lokalitě

 • Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 950 058

  Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 725 817 358

  Manažerka SPSZ: Věra Černá

  Město Velké Hamry je jedním z větších sídel v mikroregionu Tanvaldsko, obcí s rozšířenou působností je pro Velké Hamry cca 2 kilometry vzdálené město Tanvald. Počet obyvatel Velkých Hamrů je cca 2.800. Kvůli své poloze Velké Hamry na rozdíl od jiných obcí v okolí, bližších horským střediskům, nijak výrazně neprofitují z turistického ruchu. Celkově patří tento mikroregion k hůře dostupným a infrastrukturou vybaveným lokalitám v rámci Libereckého kraje.

  Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

  V obci se nachází několik bytových domů, vlastněných soukromými subjekty, které odpovídají charakteristice sociálně vyloučené lokality.  Celkově se počet obyvatel sociálně vyloučených lokalit pohybuje kolem 120 osob.

  V obci žije několik romských rodin, jejichž členové do oblasti přimigrovali v 80. letech 20. století z východního Slovenska, většinou za prací v místních továrnách. Rodiny se postupně rozrůstaly, a to i o členy, kteří i v současnosti přicházejí ze slovenských venkovských lokalit, obvykle za lepšími vyhlídkami na život. Nutno dodat, že některé romské rodiny žijí v sociálně vyloučených lokalitách, jiné se však plně integrovaly a žijí mimo tyto lokality. Určité sociálně znevýhodněné rodiny či jednotlivci pak putují mezi různými lokalitami v rámci regionu (Tanvald, Smržovka a další), a to v závislosti na okamžitých možnostech bydlení.
  Hlavním problémy vyloučených lokalit ve Velkých Hamrech je špatný stav nemovitostí, nezájem majitele o údržbu a nedostatečná vybavenost nemovitostí. Práceschopní členové zde žijících rodin jsou většinou bez zaměstnání, na druhou stranu tu žije velké množství dětí. Školou povinné děti z těchto rodin z větší části docházejí do speciální školy v Tanvaldu a jen výjimečně na ZŠ ve Velkých Hamrech. Stejně tak zdejší MŠ využívají děti z vyloučených lokalit v předškolním věku minimálně. Rizikem pro obec je migrace dalších sociálně znevýhodněných rodin do soukromých objektů, řízená jejich majiteli.

  Spolupráce s městem

  Město ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a dalšími partnery v rámci Lokálního partnerství Velké Hamry chce zejména rozšířit nabídku aktivit pro sociálně vyloučené rodiny s dětmi, za tímto účelem se plánuje zavedení sociálně-aktivizační služby a rozšíření terénní sociální práce. Zpestřit by se měla i nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. V roce 2013 začali v obci fungovat 2 asistenti prevence kriminality, kteří působí preventivně proti vzniku sociálně patologických jevů jak v sociálně vyloučených lokalitách tak mimo ně. Akutně je také řešena problematika bydlení, a to hlavně v sociálně vyloučené lokalitě Mezivodí.

   

  Číst dále ...
Na začátek