Aktuality

Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách - Metodika a Manuál dobrých praxí

Tisk

Praha, 4.3.2014 – Metodika a manuál dobrých praxí ukazují, jaká preventivní patření je možné využít při práci s rodinami ze sociálně vyloučených lokalit, aby se jim dostala účinná podpora a zamezilo se častému odebírání dětí z rodin do ústavní výchovy.

PRÁCE S RODINAMI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH – METODIKA

Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách je charakteristická svou náročností zejména s ohledem na jejich specifika. Právě proto jsou důležitá především účinná preventivní opatření, která by zamezila častému odebírání dětí z rodin do ústavní výchovy hlavně z nedostatečných bytových a sociálních důvodů.

Tato metodika představuje podrobné postupy, jak je možné na úrovni obce či města zavést řadu preventivních opatření, která mohou předcházet některým problémům nebo která mohou pomoci řešit některé problematické situace sociálně vyloučených rodin. Využít ji mohou zástupci vedení obcí i Orgánů sociálně právní ochrany dětí, ale i pracovníci neziskových organizací, kteří v rámci sociálních služeb pracují s rodinami ze sociálně vyloučených lokalit.

Metodika tak představuje různé podoby podpory ohrožených rodin. Jde například o případové konference, rodinné skupinové konference, možnosti opatření pro prevenci kriminality, využití Systému včasné intervence nebo Týmů pro mládež. Dočtete se i o fungování a přínosu Mateřských center, předškolních klubů či klubů matek.

Pro minimalizaci rizik souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí je také důležitá kvalitní práce OSPOD a ochota účinně spolupracovat s ostatními aktéry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Kromě podrobných metodických návodů metodika představuje i možnosti financování těchto opatření.

Ke stažení:

- Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách - Metodika (Hrubeš, J., ASZ, 2014)


PRÁCE S RODINAMI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH - MANUÁL DOBRÝCH PRAXÍ

Publikace přináší několik příkladů dobré praxe při práci s ohroženou rodinou jak v sociálně vyloučených lokalitách (Most nebo Sokolov), tak i mimo ně. Zároveň se snaží zpřístupnit čtenáři inovativní a zatím nepříliš známé nástroje práce s rodinou. Patří mezi ně například rodinná skupinová konference nebo nástroje pro práci s rodinou, které realizuje o. s. Mosty. Publikace rovněž přináší zajímavé poznatky z oblasti rodičovských skupin a mateřských center, které fungují na principu svépomoci.

Na publikaci se podíleli především odborníci z praxe. Jejím cílem je ukázat, že trpělivá, systematická a respektující práce s rodinou, spolu se zapojením státního a neziskového sektoru, je předpokladem pro zvládnutí její obtížné situace. Synergie zdrojů může přispět k nápravě poměrů ohrožených rodin a k účinné prevenci odebírání ohrožených dětí do ústavní péče.

Manuál přibližuje 7 příkladů dobré praxe z České republiky a 11 takových příkladů ze zahraničí.

Seznámíte se v něm například s rodinnými skupinovými konferencemi ze severní Anglie a Nizozemí, s australskými programy podpory rodiny nebo s využitím případových konferencí ve Skotsku.

Ke stažení:

- Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách - Manuál dobrých praxí (Hrubeš, J., ASZ, 2014)

Na začátek