Aktuality

Videomedailony z Agentury: SOKOLOV: Jak postupovat při slučování škol

Tisk

Praha, 16.10.2014 –Videoreportáž se Sokolova popisuje, jak je vhodné postupovat při slučování škol, které se týká i školy, do které docházel větší počet žáků se sociálním znevýhodněním.

Kvůli úbytku počtu žáků a následné potřebě optimalizovat školní síť a ušetřit tak finanční prostředky se některá města dostávají do situace, kdy má být ve městě zrušena jedna či více škol a mají být sloučeny s jinými školami. Slučování škol je obecně náročnou situací pro žáky, rodiče i pedagogy. Specifickou situací jsou případy, kdy se sloučení týká praktické školy nebo školy, která leží v blízkosti sociálně vyloučené lokality a dochází do ní větší počet dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.


Aby vše proběhlo bez problémů, je třeba zajistit spoustu kroků i patřičnou podporu pro všechny školy, kterých se tato situace týká. Některé školy i Agentura pro sociální začleňování již mají s touto situací zkušenosti a rádi vám je zprostředkují, pokud byste se ve vaší obci do podobné situace dostali.


SLUČOVÁNÍ ŠKOL V SOKOLOVĚ

V dubnu 2011 rozhodl krajský úřad Karlovarského kraje o zrušení jedné ze sedmi škol v Sokolově. Na 4. ZŠ Sokolovská docházelo asi 200 žáků, z 90 procent šlo o Romy ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola měla být zrušena k 31.12.2011, vedení města mělo 12 variant jak to udělat. Preferovali přesun celých tříd z této školy do budovy jiné školy (3. ZŠ B. Němcové), byla by pod správou třetí ze škol (5. ZŠ Běžecká).

Zástupci Agenturou pro sociální začleňování na poradě ředitelů škol představili rizika tohoto řešení (děti zůstanou stále mimo běžné kolektivy) a navrhli jiný postup – rozdělit děti spádově do ostatních škol. Zavést na těchto školách asistenty pedagogů, podpořit spolupráci škol s neziskovými organizacemi, které s nimi pracují, využít pedagogy ze ZŠ Sokolovská.

Nejprve to vypadalo, že to město nebude mít zájem, posléze se situace změnila a město na tyto návrhy přistoupilo (angažovala se především vedoucí školského odboru, která se mezitím zapojila do tvorby školské krajské koncepce vedené OSF) a nový místostarosta. Jeden z ředitelů škol se také mezitím stal radním.

V lednu 2012 tak byla provedena změna spádových obvodů, rodiče dětí ze ZŠ Sokolovská byly informováni o nové škole a měli se dostavit k zápisu do ní. Bylo to úspěšné, ze 180 dětí k němu nepřišlo jen 18.

Rozdělení podle škol :

8. ZŠ Křižíkova – přijala 45 dětí + 1 asistent pedagoga (celkem 2)

5. ZŠ Běžecká (budova B. Němcové) – přijala 38 dětí + 1 asistent pedagoga

6. ZŠ Švabinského – přijala 15 dětí + 1 asistent pedagoga + zřízena přípravná třída

1. ZŠ Pionýrů – přijala 3 děti

2. ZŠ Rokycanova – přijala 2 děti + 1 asistent pedagoga

Město se také rozhodlo z vlastních prostředků předfinancovat pozice asistentů pedagogů než budou moci být placeni z projektu, dalo 100 tisíc každé ZŠ na zájmové kroužky.

Agentura následně městu pomohla s přípravou rozsáhlého projektu z evropských fondů – ten začal být realizován od začátku července a od nového školního roku školám umožní zřídit další podpůrné nástroje pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí – na každé škole vzniknou školní poradenská pracoviště se školním psychologem a speciálním pedagogem, školy by měly zajištěné prostředky na asistenty i metodiky, kteří by je vedli, vzdělávání pedagogů. Projekt se zaměří i na mateřské školy a na práci interdisciplinárních týmů pro děti a mládež.

Související:

 

 

Na začátek