Lokální partnerství Nový Bor

Tisk

Lokální partnerství Nový Bor začalo pracovat na své první schůzce 10. března 2016. Od té doby se scházejí 4 pracovní skupiny, a sice: Sociální služby a rodina, Zaměstnanost, Vzdělávání a volný čas a Bydlení. Ty připravují podklady pro strategický plán sociálního začleňování, který by mělo v září 2016 dostat ke schválení zastupitelstvo města. Lokální partnerství je také v kontaktu s pracovní skupinou Bezpečnost a prevence kriminality působící ve městě. Souběžně je město členem Místní akční skupiny LAG Podralsko a v roce 2015 se podílelo na vypracování Třetího komunitního plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska 2016-2020.

 

Členové Lokálního partnerství Nový Bor:

 • Agentura pro sociální začleňování
 • CZPLK Česká Lípa
 • DDM Smetanka
 • Déčko Liberec
 • Farní charita Česká Lípa
 • Fokus Česká Lípa
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Kustod Česká Lípa
 • LAG Podralsko MAS/MAP
 • Most k naději K-centrum Česká Lípa
 • MŠ Klíček
 • Nobys Nový Bor
 • OSM – odbor správy majetku (pracoviště správy majetku a správy budov, oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu
 • OSVZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení sociální práce a zdravotnictví)
 • OŠKS – odbor školství, kultury a sportu
 • Probační a mediační služba Česká Lípa
 • Rodina v centru Nový Bor
 • Rytmus Česká Lípa
 • Sociální služby Nový Bor
 • TJ Jiskra Nový Bor
 • Úřad práce Nový Bor
 • VOŠ a SŠ Nový Bor
 • ZŠ Arnultovice
 • ZŠ náměstí Míru
 • ZŠ praktická
 • ZŠ U Lesa
 • ZUŠ Nový Bor
Na začátek