Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

O lokalitě

  • Lokální konzultanti: Břetislav Fiala, Petr Laštovica

    Obce v regionu spolupracovaly s Agenturou v letech 2008 – 2011. Na jaře 2015 obnovily spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi bude ve spolupráci zástupců obce, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Na jeho základě pak vzniknou projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

     

    Region Jesenicko je oblast v severní části Olomouckého kraje, která rozlohou odpovídá bývalému okresu Jeseník. Patří sem 24 obcí různé velikosti, které jsou sdruženy do čtyř mikroregionů - Javornicka, Žulovska, Jesenicka a Zlatohorska. Žije zde asi 40 tisíc lidí. Jesenicko se pyšní mnoha přírodními krásami a kulturními památkami jako jsou Jeseníky, Žulovská pahorkatina, Rychlebské hory, lázně Jeseník, zámek v Javorníku apod. Na druhou stranu se však region potýká s celou řadou specifických problémů, které mají původ v jeho zvláštní geografické poloze, v příhraničním rázu regionu, v dějinách jeho osidlování a vysidlování, v zásazích komunistického režimu do demografického vývoje. Oblast je od zbytku Moravy odříznuta pásem hor, je zde nízká hustota osídlení, velká míra nezaměstnanosti, lidé mají nízké příjmy a nachází se zde nápadně mnoho opuštěných nemovitostí včetně nemovitostí, kde bydlí sociálně vyloučení lidé. V posledních letech se obce Jesenicka snaží využít evropských dotací k povzbuzení turistického ruchu, avšak celá oblast zůstává nadále jedním z nejchudších míst České republiky.

    Číst dále ...

Inspirace

Napsali o nás


//]]>