Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Kadaň ukazuje, jak se vypořádat s dlouhodobou nezaměstnaností, dlužníky i sociálním napětím

Tisk E-mail

Kadaň, 6. 4. 2017 - Město Kadaň včera navštívili zástupci Evropské komise a řídících orgánů evropských sociálních fondů. V Centru sociálních služeb Prunéřov se členové delegace seznámili s projekty, které město i další subjekty ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování realizují na pomoc sociálně slabým.

Kadaň je do spolupráce s vládní Agenturou pro sociální začleňování zapojena již sedmým rokem a v návaznosti na schválený strategický plán sociálního začleňování zde daří realizovat celou řadu podpůrných aktivit. Konkrétním výsledkem za loňský rok je mj. 93 nových pracovní příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané a 506 účastníků programů přípravy pro návrat zpět na pracovní trh. Vedle systému prostupného zaměstnávání město investuje i do dalších oblastí.

„V tuto chvíli běží například programy prevence kriminality, terénní práce, dluhového poradenství nebo nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které jsou díky investičnímu projektu na vybudování centra sociálních služeb od roku 2015 dostupné také v lokalitě Prunéřov,“ shrnuje současné aktivity starosta města Kadaně Jiří Kulhánek. „V investiční oblasti město plánuje rekonstrukci dalších 14 bytů (nyní je opraveno 10 bytů), které budou sloužit pro sociální bydlení. Kadaň je také zapojena do pilotního projektu MPSV zaměřeného na sociální bydlení,“ dodává Kulhánek.

Od začátku letošního roku město také navázalo na předešlé aktivity rozšířením nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Kadani. Klub, kde mohou děti a mládež smysluplně trávit volný čas, je konkrétním výstupem setkávání města s veřejností. Tato veřejná setkání slouží především k pojmenování konkrétních problému v životě místních lidí. Od fungování klubu si město mj. slibuje, že povede ke snížení stížností místních obyvatel na hluk a nepořádek od dětí a mladých.

Dalším praktickým výsledkem těchto setkání je navázání úzké spolupráce města se zástupci majitelů domů v Kadani. To umožňuje pravidelný přesun informací nejen od města k občanům, ale zejména od místních obyvatel k vedení města. V setkávání s veřejností i v dalších komunitních aktivitách budě město pokračovat i v následujících měsících.

“Kadaň je příkladem komplexního, a tudíž funkčního přístupu při řešení sociálního vyloučení. Je potřeba říci, že město je velmi pečlivé v naplňování strategického plánu sociálního začleňování a že téměř všechna opatření se daří plnit nebo se na jejich plnění pracuje” říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek a dodává: “Městu se navíc velmi dobře daří slaďovat investiční a měkké projekty v praxi a nejen z tohoto důvodu může být inspirací pro ostatní samosprávy.”


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>