Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Karlovy Vary

Tisk E-mail

O lokalitě

 • Lokální konzultant: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 982 645

  Koordinátorka sociálního rozvoje (Magistrát města Karlovy Vary): Irena Černá

  Statutární město Karlovy Vary začalo spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování na podzim roku 2016 v režimu takzvané vzdálené dílčí podpory. Cílem spolupráce města s vládní agenturou je snaha o účelné naplňování Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚ KV). Plán zahrnuje sedmadvacet obcí Karlovarského kraje s téměř 115 000 obyvateli. Území těchto obcí tvoří jeden z příkladů vnitřních periferií ČR, které se pojí s problémy sociálního vyloučení.

  Území IPRÚ KV se dlouhodobě vyznačuje nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, vysokým podílem vyplacených dávek v hmotné nouzi, ale například také častějším rozpadem rodin. Podle odhadů se zde sociální vyloučení týká více než 2 500 osob, přičemž je možné pozorovat tento fenomén jak ve větších, tak i v menších obcích.

  Integrovaný plán rozvoje území, který je souborem kroků ke zmírnění sociálního vyloučení na území těchto obcí, má mj. za cíl vybudování vhodného zázemí pro sociální služby a usnadnění přístupu jednotlivců i rodin v tíživých životních situacích ke kvalitní sociální práci. Plán dále počítá s rozšířením nabídky sociálního bydlení včetně sociální podpory při přechodu do standardních bytů. Právě oblast bydlení je jedním z klíčových témat vzájemné spolupráce města a Agentury pro sociální začleňování.

  Vzhledem ke specifičnosti řešeného území a tématu se představitelé statutárního města a realizačního týmu IPRÚ rozhodli pro spolupráci v režimu vzdálené dílčí podpory, který je oproti Koordinovanému přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám tematicky a časově omezenější. Rozsah vzájemné spolupráce byl formalizován v plánu vzdálené podpory, schváleného Radou města 13. prosince 2016.

  V první fázi spolupráce Agentura zmapovala dosavadní nastavení systému sociálního bydlení v řešeném území včetně analýzy potřeb potenciálních klientů. Následující fáze, která ještě stále probíhá, se zaměřuje na metodickou podporu a projektové poradenství.

   

  Číst dále ...

Lokální partnerství

Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů.

Číst dále …

Dokumenty

Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality.

Číst dále …

Archiv aktualit


Inspirace

Napsali o nás


//]]>