Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

O lokalitě

 • Lokální konzultantka: Veronika Simonová

  Lokální konzultantka inkluzivního vzdělávání:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 702 159 401

  Manažer SPSZ: Martin Prokop

   

  Město spolupracovalo s Agenturou v letech 2008 – 2011. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi bude ve spolupráci zástupců města, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Na jeho základě pak vzniknou projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

  Kolín je městem s přibližně 31 000 obyvatel, které se nachází na řece Labi asi 60 kilometrů východně od Prahy. První zmínky o osídlení Slovany se datují již do 6. století našeho letopočtu. Za doby panování českých králů Karla IV. a Václava IV. byla městu udělena mnohá privilegia, která přispěla k jeho rozvoji a bohatství. Historické jádro města je od roku 1989 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. V současnosti je Kolín důležitou železniční křižovatkou s rozvinutým chemickým, automobilový a strojírenským průmyslem. Pro zaměstnanost obyvatel města je významná především automobilka konsorcia TPCA (Toyota-Peugeot-Citroën), která byla otevřena na jaře 2005 na severním okraji města a která s výrobní kapacitou 300 000 vozů v současnosti zaměstnává přes 3 000 lidí.

  Z hlediska sociálního vyloučení je v Kolíně rizikovou lokalitou především blok bytových domů v okolí Zengrovy a Havlíčkovy ulice, kde se nachází 84 bytových jednotek v majetku města. Jedná se o nízkopodlažní cihlové domy ze čtyřicátých let z bytovými jednotkami 1+1 a 2+1, kde pouze jeden dům byl nově postaven v roce 2005. V současnosti zde žije asi 300 obyvatel, téměř polovinu z nich tvoří děti a mládež do 18 let. Historie vzniku této lokality se datuje do roku 1993, kdy město vystěhovalo nájemníky z jednoho domu v Zengrově ulici. Následně se však vedení města rozhodlo do tohoto domu umístit sociálně slabé rodiny. V dalších letech pak postupně docházelo k umísťování dalších rodin i do ostatních domů v této a Havlíčkově ulici. V lokalitě nyní bydlí převážně sociálně slabé rodiny romského původu. Dnes tvoří Romové přes 90 procent obyvatel domu, přičemž před sedmi lety to byla necelá polovina. Rodiny se v mnoha případech potýkají s problémy souvisejícími s dluhy, exekucemi, neplacením nájemného a nezaměstnaností. Právě s uplatněním na trhu práce se kromě matek na mateřské dovolené potýká polovina obyvatel lokality v produktivním věku. S tím souvisí i značná zadluženost, kterou řeší převážná část místních rodin. Nejde jen o dluhy na nájemném, ale především o dluhy vůči poskytovatelům rychlých půjček. Často zmiňovaným problémem je i oblast vzdělávání. Velká část dětí z této lokality končí již na základních školách a nepokračují v dalším stupni vzdělávání. V posledních letech zde graduje problém vzájemného soužití. Většina obyvatel této lokality by se z ní ráda vystěhovala. Místní rodiny, ať z řad majority či romské menšiny, se cítí stigmatizovány žitím v této části města. Někteří dokonce uvádějí, že místo trvalého bydliště je znevýhodňuje při hledání práce. K větším násilnostem zde v současnosti nedochází. Mohou zde však brzy vznikat party dospívajících, kteří nemají mnoho možností, jak smysluplně trávit volný čas. Ti mohou být potenciálními pachateli trestné činnosti.

  Číst dále ...

Lokální partnerství

Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů.

Číst dále …

Dokumenty

Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality.

Číst dále …


Inspirace

 • Nebát se tančit

  Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

  Číst dále ...

//]]>