Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Liberec

Tisk E-mail

První setkání Lokálního partnerství se v Liberci uskutečnilo v březnu 2016.

 

Přehled členů Lokálního partnerství Liberec a pracovních skupin (PS), kterých se účastní:

 • ADVAITA, z.ú. – PS BYDLENÍ, PS BEZPEČNOST, PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PS ZDRAVÍ
 • Agentura pro sociální začleňování – všechny PS
 • Bílý kruh bezpečí Liberec, z.s. – PS BEZPEČNOST, PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PS BYDLENÍ
 • Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. – PS BEZPEČNOST,
 • Centrum Kašpar, z.s. – PS ZAMĚSTNANOST,
 • Člověk v tísni, o.p.s. – PS BYDLENÍ, PS BEZPEČNOST, PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • Déčko Liberec, z.s. – PS  SOCIÁLNÍ SLUŽBY,
 • Fokus, o.p.s. – PS BYDLENÍ, PS ZAMĚSTNANOST, PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o. – PS BEZPEČNOST
 • Krajský úřad Libereckého kraje – všechny PS
 • MAJÁK, o.p.s. – PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PS BEZPEČNOST
 • Městská policie Liberec – PS BEZPEČNOST
 • Most k naději, z.s. – PS BYDLENÍ, PS BEZPEČNOST, PS ZDRAVÍ, PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • Návrat, o.p.s. – PS  BYDLENÍ, PS ZAMĚSTNANOST, PS ZDRAVÍ, PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • Občanské sdružení D.R.A.K, z.s. – PS BYDLENÍ, PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • Probační a mediační služba Liberec – PS BEZPEČNOST
 • Romodrom, o.p.s. – PS BYDLENÍ, PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PS BEZPEČNOST
 • Statutární město Liberec – všechny PS
 • Úřad práce ČR – PS  ZAMĚSTNANOST
 • Sdružení TULIPAN, z.s. – PS ZAMĚSTNANOST, PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • Krajská hygienická stanice Liberec – PS BYDLENÍ, PS ZDRAVÍ
 • Komunitní práce o.p.s. – PS ZAMĚSTNANOST
 • Suverénní řád maltézských rytířů - České velkopřevorství – PS BEZPEČNOST
 • Platforma pro sociální bydlení – PS BYDLENÍ
 • TEXMAN – sociální podnik – PS ZAMĚSTNANOST
 • Naděje (z.s.) – PS BYDLENÍ, PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PS ZDRAVÍ
 • Centrum LIRA – PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • DOLMEN z.s. – PS BYDLENÍ, PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • Oblastní charita Liberec – PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PS BYDLENÍ
 • Rozkoš bez rizika – PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

 //]]>