Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Vítkov/Budišov/Čermná

Tisk E-mail

Prvním krokem na cestě ke spolupráci bylo založení Lokálního partnerství, které je sestaveno z kolegia odborníků zejména z institucí veřejné správy, neziskového sektoru a soukromých subjektů. O činnosti Lokálního partnerství jsou pravidelně informovány volené orgány obce.

Za účelem koordinace projektových aktivit v lokalitě působí hlavní Pracovní skupina projektů a implementace. Tato pracovní skupina je složena vždy z vedení obcí, manažera SZ, LK, KIV a významných realizátorů projektů. Tato pracovní skupina sestavuje zásobník projektů, které mají být v rámci SPSZ realizovány, dohlíží na jejich vzájemnou provázanost, efektivitu, účelnost v návaznosti na identifikované potřeby a indikátory. Při realizaci projektů dohlíží na jejich propojování, efektivní synergie a vyhodnocování.

V lokalitě dále působí pracovní skupiny(PS) zaměřené na konkrétní oblasti:
• PS bydlení – dle aktuální potřeby se dělí na bydlení Vítkov a bydlení Budišov – tyto podskupiny řeší specifická témata dané obce - například koncepce bydlení.
• PS sociální služby – se tematicky zaměřuje především na rozvoj sociálních a podporujících služeb v lokalitě a na komunitní práci v obcích.
• PS zaměstnanost – řeší především podporu zaměstnanosti a rozvoj sociálního podnikání v lokalitě.
• PS prevence kriminality – tato skupina se zaměřuje na prevenci kriminality a podporu dětí a mládeže.
• PS vzdělávání – aktivity této skupiny jsou řízeny konzultantem inkluzivního vzdělání. Tato skupina se řídí především Místním plánem inkluze.

 

Členové Lokálního partnerství:

 • Město Vítkov
 • Město Budišov
 • Obec Čermná ve Slezsku
 • AGEL
 • Centrum Inkluze o.p.s. Opava
 • Dětský domov Budišov n. Budišovkou
 • Elim Opava
 • Farní úřad Budišov n. Budišovkou
 • Fokus Opava
 • Charita Odry
 • Chráněné bydlení Vítkov
 • Lesy Budišov n. Budišovkou
 • Linaset a.s.
 • MAS Opavsko
 • Městská knihovna Vítkov
 • Městská policie Vítkov
 • Městská policie Budišov n. Budišovkou
 • MŠ Vítkov
 • Policie ČR Vítkov
 • Renarkon Frýdek – Místek
 • Správa bytového fondu města Vítkov
 • Střední škola Odry
 • Středisko volného času Budišov n. Budišovkou
 • Středisko volného času Vítkov
 • Technické služby Budišov n. Budišovkou
 • Technické služby Vítkov
 • Úřad práce – Kontaktní pracoviště Vítkov
 • Základní škola a gymnázium Vítkov
 • Základní škola Budišov n. Budišovkou
 • ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce


//]]>