Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Varnsdorf

Tisk E-mail


Členové Lokálního partnerství Varnsdorf:

 • Ing. Stanislav Horáček, MěÚ Varnsdorf
 • Josef Hambálek, MěÚ Varnsdorf
 • Dana Fábryová, Regia a.s.
 • Irena Hrabáková, MěÚ Varnsdorf
 • Mgr. Petr Šmíd, Náměstek hejtmana ÚK
 • Mgr. Veronika Strolená, MŠ
 • Bc. Vlasta Tarnóczyová, MŠ
 • ThMgr. Roland Solloch, MěÚ Varnsdorf
 • Bc. Jana Neubauerová, MěÚ Varnsdorf
 • Ing. Bc. Petr Jakubec, VOŠ Varnsdorf
 • Bc. Jana Šedová, DiS. Úřad práce
 • Josef Hambálek, MěÚ Varnsdorf
 • Ing. Stanislav Horáček, MěÚ Varnsdorf
 • Roman Roubíček, Technické služby Varndorf
 • Petra Šimková, DC Strakapoud
 • Bc. Vít Jelínek, White Light, Z. s.s
 • Eliška Michalinová, MěÚ Varnsdorf
 • Ludevít Šandor, MěÚ Varnsdorf
 • Mgr. Jana Křížová, MěÚ Varnsdorf
 • Bc. Josef Fibiger, MěÚ Varnsdorf
 • Ludmila Dvořáková, MěÚ Varnsdorf
 • Iva Farová, MěÚ Varnsdorf
 • Renáta Hambálková, komise RM
 • Michael Šatník, komise RM
 • Mgr. Miloslav Hrabě, PČR Varnsdorf
 • Martin Špička, MP Varnsdorf
 • Gajdoš Jiří, MP Varnsdorf

 

Přehled členů pracovních skupin Lokálního partnerství: 


PS bydlení, zaměstnanost

 • Cupalová Romana, MěÚ Varnsdorf
 • Šedová Jana Úřad práce, Varnsdorf
 • Roubíček Roman,  Technické služby města Varnsdorf
 • Horáček Stanislav, MěÚ Varnsdorf
 • Hambálek Josef, MěÚ Varnsdorf


PS projekty a implementace

 • Horáček Stanislav, MěÚ Varnsdorf
 • Hambálek Josef, MěÚ Varnsdorf
 • Cupalová Romana, MěÚ Varnsdorf


PS bezpečnost

 • Cupalová Romana, MěÚ Varnsdorf
 • Šedová Jana, Úřad práce Varnsdorf
 • Roubíček Roman, Technické služby města Varnsdorf
 • Ing. Horáček Stanislav, MěÚ Varnsdorf
 • Hambálek Josef, MěÚ Varnsdorf
 • Mgr. Hrabě Miloslav, PČR Varnsdorf
 • Špička Martin,  MP Varnsdorf


PS rodina a sociální služby

 • Mgr. Cupalová Romana, MěÚ Varnsdorf
 • Šandor Ludevít,  MěÚ Varnsdorf
 • Mgr. Křížová Jana,  MěÚ Varnsdorf
 • Bc. Fibiger Josef,  MěÚ Varnsdorf
 • Michalinová Eliška,  MěÚ Varnsdorf

 

 //]]>