Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Břeclav

Tisk E-mail

Po schválení memoranda o spolupráci mezi městem Břeclav a ASZ v červenci 2016 proběhly kroky k ustavení lokálního partnerství, které je uskupením všech aktérů, kteří se v rámci města Břeclav věnují procesům sociálního začleňování a inkluzi, přijali účast na společných jednáních, zavázali se, že sestaví společně strategický plán a budou činit společné kroky k jeho naplnění.

Lokální partnerství udává základní směr spolupráce s Agenturou, schvaluje Strategický plán sociálního začleňování. Lokální partnerství je řízeno lokálním konzultantem Agentury.

Členové Lokálního partnerství ve městě Břeclav:

• Město Břeclav
• Městský úřad – odbor sociální (OSPOD, KPSS), majetkový, ekonomický, rozvoje a správy
• Městská Policie Břeclav
• Policie ČR Břeclav
• Úřad práce Břeclav
• IQ Roma Servis
• Oblastní Charita Břeclav
• Apoštolská církev a Royal Rangers
• Probační a mediační služba ČR
• In Iustitia
• Sdružení Práh jižní Morava
• MAS Lednicko-Valtický areál
• Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav
• ZŠ a MŠ v Břeclavi

V rámci lokálního partnerství bylo ustanoveno pět tematických pracovních skupin:
1. Bydlení
2. Bezpečnost a prevence
3. Dluhy a nezaměstnanost
4. Rodina a zdraví
5. Vzdělávání

Členové lokálního partnerství v rámci těchto pracovních skupin připravili strategický plán sociálního začleňování. Ten je široce pojatou strategií integrující oblasti bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb i obecně podpory sociální soudržnosti a rozvoje města v kontextu dostupných zdrojů.
Z každé pracovní skupiny je vytvořený komplexní strom problémů, příčin a dopadů. Současně byl každý takový strom převeden na strom cílů a řešení. Tyto materiály byly klíčovým podkladem pro tvorbu SPSZ, důležitým dokladem o jeho průběhu a jsou přílohou tohoto dokumentu.


Inspirace

Napsali o nás


//]]>