Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Břeclav

Tisk E-mail

Lokální partnerství Břeclav bylo ustaveno v červnu 2008. Základním strategickým dokumentem je Strategie integrace romské populace v Břeclavi. Od června 2010 začala v Břeclavi působit nová lokální konzultantka.

Pracovní skupiny, do kterých bylo LP rozděleno, nefungovaly zcela efektivně, proto nová konzultantka na červencovém setkání LP přednesla návrh nepracovat dále v tématicky rozdělených skupinách, ale ve skupinách zaměřujících se na konkrétní projektové záměry a konkrétně stanovené požadavky. Tyto požadavky a návrhy jejich řešení budou předloženy Radě města Břeclav ve formě strategického (akčního) plánu. Půjde o stručnější verzi strategického plánu, která odpovídá požadavkům členů LP Břeclav. Rada města Břeclav bude během července a srpna jednat o přijetí tohoto plánu.

Partneři zmínili následující priority: záměr výstavby azylového domu včetně krizového bydlení, nastavení prostupného modelu bydlení, podpora terénní sociální práce s rodinami a mládeží, podpora (záměr) výstavby nového nízkoprahového zařízení, podpora zaměstnanosti, podpora informovanosti vůči všem subjektům a veřejnosti – nastavení spolupráce všech subjektů tak, aby bylo zajištěno efektivní čerpání na toto určených.

Lokální konzultantka vede jednání lokálních partnerství, koordinuje subjekty, které jsou do něj zapojené, zprostředkovává odborné a projektové poradenství, zajišťuje spolupráci, rozdělování a plnění úkolů plynoucích ze setkání LP Břeclav a pracovních skupin.

Na začátku února Monitorovací výbor Agentury rozhodl o tom, že Agentura prodlouží své působení v Břeclavi ještě o rok a půl, a setrvá zde až do konce roku 2012. 

Lokální konzultantka se zde podílí na přípravě rozsáhlého projektu, díky kterému bude ve městě vystavěn prostorný azylový dům. Dalšími plánovanými opatřeními na podporu sociálně vyloučených obyvatel Břeclavi, které se objeví ve strategickém plánu, jsou: příprava systému prostupného bydlení, navýšení míst u veřejně prospěšných prací nebo výstavba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v centru města a výstavba plácků a hřišť.

Zároveň je zde připravován strategický plán sociálního začleňování.

Členové Lokálního partnerství Břeclav:

 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • město Břeclav (zejména odbor sociálních věcí a odbor školství)
 • úřad práce Břeclav
 • o.s. IQ Roma servis
 • Oblastní Charita Břeclav
 • Apoštolská církev
 • Royal Rangers

Členové pracovních skupin Lokálního partnerství Břeclav:

 • Probační a mediační služba
 • Městská policie Břeclav
 • Policie ČR
 • Okresní hospodářská komora
 • Okresní státní zastupitelství Břeclav
 • Okresní soud Břeclav
 • Krajský úřad JMK (zejména odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit)
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • o.s. Liga lidských práv
 • Centrum podpory inkluzívního vzdělávání Brno

Inspirace

Napsali o nás


//]]>