Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Broumov

Tisk E-mail

Ustavující setkání lokálního partnerství Broumov se sešlo dne 25.července 2008.

Úvod působení lokálního partnerství v Broumově byl spojen především s tvorbou strategického plánu sociálního začleňování. Plánování probíhalo za účasti všech partnerů a za aktivní účasti města. Pracovní skupiny nejprve vydefinovaly potřeby cílové skupiny - obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Broumově. Na definování potřeb navázaly analýza partnerů a SWOT analýza, z níž vyplynuly priority lokálního partnerství pro oblast Broumova:

- podpora dětí ze znevýhodňujícího prostředí
-posílení sektoru sociálních služeb, volnočasových aktivit a neformálního vzdělávání
- řešení pracovních příležitostí a návazné služby
- informovanost, komunikace a spolupráce
- bydlení a prostor pro služby

Tyto priority byly následně rozděleny do dlouhodobých a krátkodobých cílů, které povedou k jejich naplnění. Cíle budou naplňovány prostřednictvím konkrétních projektů. Finální verze Strategického plánu sociálního začleňování pro roky 2010-2013 byla v červnu 2010 schválena zastupiteli města. Plán shrnuje navrhuje řadu konkrétních projektů, které budou v současnosti podávány do vhodných grantových výzev. Agentura pro sociální začleňování přitom bude poskytovat všem partnerům Lokálního partnerství projektové poradenství při podávání těchto projektů.

Broumov byl zároveň v roce 2009 zařazen do Dlouhodobého monitoringu situace romských lokalit a agentura GAC připravila zprávu o stavu a potřebách sociálně vyloučených lokalit v Broumově. Ta Agentuře pro sociální začleňování slouží jako situační analýza této lokality. 

Po vzniku plánu byla dočasně utlumena práce skupiny strategického plánování a místo toho vznikají akční skupiny zaměřené na jeho realizaci. Vznikla pracovní skupina expertů pro přípravu Individuálního a k němu navazujícího projektu, jehož úkolem je zajistit ve městě zásadní rozvoj služeb pro osoby ze sociálně vyloučených romských lokalit a vybavit pro tyto účely jeden z objektů města. Dobrá spolupráce s městem se odráží i v pochopení potřeby vytvořit ve městě trvalé struktury zaměřené na koordinaci a rozvoj inkluzivních nástrojů. V rámci ad hoc vytvořené pracovní skupiny se členy lokálního partnerství se také podařilo připravit a úspěšně podat projekt se ZŠ Masarykova na podporu jejích inkluzivních aktivit.

Lokálnímu konzultantovi se podařilo prosadit přípravu několika projektů a zásadním způsobem se na jejich přípravě podílí se zapojením relevantních místních aktérů, poskytuje projektové poradenství, přináší příklady dobré praxe, pomáhá s konkrétní realizací, či přípravou realizace projektů. Spolu s vedením města projednáváme možnou přípravu dalšího projektu zaměřeného na zavedení startovacího bytu pro klienty dětského domova, a spolu s Úřadem práce také plánujeme realizaci projektu zaměřeného na zaměstnanost.

Monitorovací výbor Agentury v únoru 2011 rozhodl o tom, že Agentura své původně plánované tříleté působení v Broumově, které mělo končit na konci června 2011, rozšíří až do konce roku 2012.


Členové Lokálního partnerství Broumov:
 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • Město Broumov
 • Úřad práce Broumov
 • Evropa Union, o.s.
 • Stěnava, o.s.
 • Začít spolu, o.s.

Inspirace

 • Nebát se tančit

  Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

  Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>