Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Cheb

Tisk E-mail

Lokální partnerství v Chebu bylo ustaveno 30. července 2008.

Do tohoto partnerství jsou zapojeni členské subjekty (instituce a organizace) zabývající se podporou osob v oblastech vzdělávání, zaměstnávání, bydlení a sociální prevence. Posláním Lokálního partnerství Cheb je vytvořit prostor pro společné překonávání společně pojmenovaných překážek, pro organickou provázanost dílčích opatření a komplexní přístup k tak komplexnímu problému, jakým je sociální vyloučení.

V únoru 2010 byla lokálním partnerstvím Cheb dokončena tvorba strategického plánu na roky 2010 až 2012. Na tvorbě plánu participovaly všechny partnerské subjekty Lokálního partnerství Cheb. Pracovní skupiny lokálního partnerství se scházely každá dvakrát až čtyřikrát do měsíce po dobu bezmála jednoho roku (březen 2009 až leden 2010) a kromě členů LP Cheb se jich podle potřeby účastnili v expertních rolích i externí hosté.

Plán uvádí priority, kterým se partneři budou věnovat v implementační fázi. Ty byly rozpracovány do konkrétních dlouhodobých krátkodobých cílů. Následně byl vytvořen podrobný plán opatření (jednotlivých kroků), včetně identifikovaných lidských, materiálních a finančních zdrojů.

Schválením strategického plánu intervence Agentury pro sociální začleňování ve městě nekončí. Hlavním úkolem Agentury bude pomoc při jeho naplňování (a obzvláště pomoc při sestavování projektových žádostí do operačních i národních programů, ale i koordinace a revize jednotlivých dílčích kroků).

Momentálně se usilovně pracuje především na přípravě individuálního projektu města a s ním souvisejících projektů investičních, na balíku projektů do krajského OP VK a na instalaci systému prostupného bydlení v podmínkách Chebu. Byly též podniknuty první kroky k založení sociálního podniku.

Na začátku února 2011 členové Monitorovacího výboru Agentury rozhodli o tom, že Agentura prodlouží své původně na tři roky plánované působení v Chebu ještě a rok a půl a zůstane zde v činnosti až do konce roku 2012.

„Cheb je jedním z míst, kde se zdárně ukazuje smysluplnost a funkčnost koordinovaného přístupu k problematice sociálního začleňování, který nabízí Agentura. Prodloužení našeho působení zde nám umožní dotáhnout do konce všechny započaté aktivity," říká k tomu ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.Členové Lokálního partnerství Cheb:

 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • Město Cheb
 • Probační a mediační služba
 • Diecézní charita Plzeň (AZ Betlém)
 • Útočiště, o.p.s.
 • Kotec o.s.
 • o.s. Rada romských organizací
 • o.s. Lačo Jilo
 • Rokršti o.s.
 • Městská policie Cheb
 • Úřad práce v Chebu
 • Policie ČR (SKPV)
 • ZŠ speciální a praktická Cheb

Inspirace

Napsali o nás


//]]>