Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Děčín

Tisk E-mail

 

Lokální  partnerství Děčín

Lokální partnerství Děčín je platformou, na které dochází k setkávání zástupců samosprávy, Magistrátu, Agentury, neziskových organizací a dalších aktérů, kteří mohou být angažovaní v procesu sociálního začleňování. Právě Lokální partnerství představuje tým, který je odpovědný za realizaci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a tedy i za zpracování Strategického plánu sociálního začleňování. Svolavatelem a garantem činnosti Lokálního partnerství je Agentura pro sociální začleňování.

 

Lokální partnerství Děčín je rozčleněno do následujících pracovních skupin:

 • Bydlení, bezpečnost, sociopatologické jevy
 • Zaměstnanost
 • Vzdělávání, rodina a volný čas
 • (Pracovní skupina Projekty a Implementace)

 

PS Projekty a Implementace

Pracovní skupina projekty a implementace je složena z projektového manažera obce (manažera SPSZ), zástupce Agentury (lokálního konzultanta a konzultanta pro inkluzivní vzdělávání) a významných předkladatelů a realizátorů projektů. Jejím úkolem je sestavit a sledovat indikátory v SPSZ (počáteční, průběžné a konečné o průběhu a výsledcích práce a dopadech na cílové skupiny). Dále tato pracovní skupina sestavuje zásobník projektů, které mají být v rámci SPSZ realizovány, dohlíží na jejich vzájemnou provázanost, efektivitu, účelnost v návaznosti na identifikované potřeby a indikátory. Při realizaci projektů dohlíží na jejich propojování, efektivní synergie a vyhodnocování.

 

PS Bydlení, bezpečnost, sociopatologické jevy

Jedná se o tematickou pracovní skupinu, která byla vytvořena na půdorysu Koordinační skupiny Komunitního plánování Osoby v krizi a doplněna o další relevantní aktéry. Skupinu tvoří zástupci těchto institucí a iniciativ:

 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMD
 • Odbor místního  hospodářství a majetku města
 • Centrum sociálních služeb, p.o. (Azylový dům pro muže a matky s dětmi, Děčínské doléčovací centrum, K-Centrum, Azylový dům Kompas)
 • Charitní sdružení Děčín
 • Křesťanské společenství Jonáš
 • Prosapia, z.s., společnost pro rodinu
 • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
 • Úřad práce České republiky
 • Policie České republiky
 • Městská Policie
 • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
 • Členové platformy Dobrá adresa
 • Smysl života z.s.
 • Probační a mediační služba ČR středisko Děčín
 • Májovka z.s.
 • In Iustitia, o.p.s

 

PS Vzdělávání, rodina, volný čas

Jedná se o tematickou pracovní skupinu, která byla vytvořena na půdorysu Koordinační skupiny Komunitního plánování Rodiny, děti a mládež a doplněna o další relevantní aktéry. Skupinu tvoří zástupci těchto institucí a iniciativ

 • ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p. o.
 • ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, p. o
 • Odbor školství a kultury
 • Odbor rozvoje
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 • SŠ Lodní dopravy a technických řemesel
 • Speciální základní škola a Speciální mateřská škola
 • Centrum sociálních služeb , p.o. (Azylový dům pro muže a matky s dětmi, Děčínské doléčovací centrum, K-Centrum, Azylový dům Kompas)
 • Dům dětí a mládeže
 • Charitní sdružení Děčín
 • OSPOD
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • Probační a mediační služba ČR středisko Děčín
 • Policie České republiky
 • Úřad práce České republiky
 • Romské sdružení Indigo Děčín
 • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
 • Zainteresovaní obyvatelé sociálně vyloučené lokality

 

PS Zaměstnanost

Tematickou skupinu tvoří zástupci těchto institucí:

 • Středisko městských služeb
 • Úřad práce České republiky
 • Okresní hospodářská komora Děčín
 • MAS Labské skály

 

Aktualizováno ke dni 3.11.2017


Inspirace

Napsali o nás


//]]>