Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Duchcov

Tisk E-mail

Lokální partnerství Duchcov bylo ustaveno v srpnu 2011 a ihned začalo s přípravou strategického plánu sociálního začleňování. Na druhém setkání 15.9.2011 jeho členové odhlasovali priority, které začali rozpracovávat v pracovních skupinách do konkrétních cílů. Na ně naváží návrhy opatření, kterými chce Lokální partnerství vytyčených cílů dosáhnout. V Duchcově byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny: PS vzdělávání a volný čas, PS zaměstnávání, PS bydlení a PS bezpečnost a prevence soc.patologických jevů, do které patří i oblast zdraví. Všemi skupinami se prolínalo téma rodina.  

Brzy po zahájení spolupráce došlo k neshodám ohledně zamýšleného záměru vedení města privatizovat domy obývané sociálně slabými obyvateli do rukou soukromých majitelů. Zástupci Agentury tento záměr opakovaně kritizovali. Poté co vedení město odmítlo návrhy připravené Lokálním partnerstvím Duchcov, rozhodl Monitorovací výbor Agentury na konci ledna roku 2012 o ukončení spolupráce s městem. Agentura následně ještě nechala dokončit výzkum, který podrobně mapuje sociální situaci rodin, kterých se prodej týká. Spolupráce s městem Duchcov byla následně ukončena.

Lokální partnerství Duchcov:
 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • Město Duchcov
 • Magistrát města Teplice, OSPOD
 • Úřad práce, kontaktní pracoviště Teplice
 • Základní škola J.Pešaty
 • Základní škola A.Sochora
 • Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace (ZVSI)
 • Gymnázium a střední průmyslová škola Duchcov
 • Střední škola stavební Teplice
 • Policie ČR
 • Městská policie Duchcov
 • o.s. Květina
 • Oblastní charita Most
 • Most k naději, o.s.
 • Fond ohrožených dětí
 • Dům dětí a mládeže Duchcov
 • o.s. Roma Duchcov
 • Job asistent, s.r.o.

Inspirace

Napsali o nás


//]]>