Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Havířov

Tisk E-mail

Lokální partnerství Havířov bylo ustaveno dne 25.června 2010. Do poloviny července si členové Lokálního partnerství mohli zvolit pracovní skupinu, ve které chtějí spoluvytvářet Strategický plán Lokálního partnerství Havířov. Vznikly tak čtyři pracovní skupiny: vzdělávání, zaměstnanost, bydlení, prevence sociálně-patologických jevů a bezpečnost.

Členové těchto skupin pracovali na vytvoření Strategického plánu, který bude během června 2011 předložen ke schválení zastupitelstvu města. Jeho tvorba se bude opírat o SWOT analýzy, které budou zpracovány v jednotlivých pracovních skupinách a o Situační analýzu vybraných sociálně vyloučených lokalit v obci Havířov, kterou pro lokální partnerství vypracovala firma Sociotrendy.

Na přijetí strategického plánu naváže výběr vhodných dotačních titulů a příprava projektových žádostí, které zajistí fungování konkrétních služeb a opatření, které jsou v plánu uvedeny.

Členové Lokálního partnerství Havířov:
 • Agentura pro sociální začleňování
 • Magistrát města Havířova
 • ZŠ Školní
 • ZŠ Kpt. Jasioka
 • ZŠ Jarošova
 • Sociální služby města Havířova
 • Slezská diakonie
 • Armáda spásy
 • Apoštolská církev
 • Církevní středisko volného času sv. Jana Bosca v Havířově
 • Probační a mediační služba ČR
 • PČR obvodní oddělení 2
 • PČR obvodní oddělení 3
 • Městská policie
 • Úřad práce v Karviné, pobočka Havířov
 • Městská realitní agentura
 • RPG RE Management
 • Centrum podpory inkluzivního vzdělávání

Inspirace

 • Nebát se tančit

  Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

  Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>