Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální Partnerství Havlíčkův Brod

Tisk E-mail

Lokální partnerství Havlíčkův Brod začalo pracovat na své první schůzce 18. října 2017. Od té doby se scházejí 4 pracovní skupiny, a sice: Sociální práce a zdraví, Zaměstnanost, Vzdělávání a volný čas a Bydlení. Ty připravují podklady pro strategický plán sociálního začleňování, který by mělo v červnu 2018 dostat ke schválení zastupitelstvo města. Lokální partnerství bude také v kontaktu s pracovní skupinou řešící problematiku bezpečnosti působící ve městě.

Členové lokálního partnerství:

 • Město Havlíčkův Brod
 • Městská policie Havl. Brod
 • Policie ČR
 • Úřad Práce v Havl. Brodě
 • Krajská knihovna
 • Probační mediační služba
 • Kraj Vysočina
 • Psychiatrická nemocnice
 • KHS Jihlava
 • PPP Havl. Brod
 • MŠ Wolkerova
 • MŠ Korálky
 • ZŠ Wolkerova
 • ZŠ V Sadech
 • ZŠ Štáflova
 • ZŠ Štáflova
 • ZŠ Nuselská
 • ZŠ Konečná
 • ZŠ a praktická (U Trojice)
 • Gymnázium Havl. Brod
 • SPŠ stavební
 • SZŠ a VOŠ zdravotní
 • Obchodní akademie a Hotelová škola
 • SZŠ a VOZŠ
 • Oblastní charita HB
 • FOKUS Vysočina
 • Kolpingovo dílo
 • Centrum Vysočina, o.p.s.
 • Centrum J.J.Pestalozziho
 • Úsvit
 • Futaba Czech, s.r.o.
 • Semitam
 • MAS Královská stezka

Aktualizováno 30.10.2017//]]>