Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Hodonín

Tisk E-mail

První setkání Lokálního partnerství Hodonín se uskutečnilo 16.září 2011 v sále zastupitelstva na radnici města. Jeho členy jsou subjekty, které ve městě působí na poli sociálních služeb, vzdělávání, prevence kriminality, práce s rodinou, ale také v bytové oblasti.

Během první fáze činnnosti Lokálního partnerství, kterou je síťování, jednotliví oslovení partneři definovali základní potřeby sociálně vyloučených obyvatel města. Jednalo se o: zlepšení bytové situace v Hodoníně, zvýšení zaměstnanosti a podporu terénní sociální práce. Během října bude členům Lokálního partnerství představena situační analýza vypracovaná externím subjektem, která podrobně představí podobu sociálního vyloučení ve městě a hlavní potřeby sociálně vyloučených obyvatel. Poté se členové Lokálního partnertsví rozdělí do pracovních skupin podle jednotlivých oblastí a v nich začnou připravovat strategický plán sociálního začleňování. Na vypracovaný plán naváže příprava konkrétních projektových žádostí do národních nebo evropských dotačních programů.

Členové Lokálního partnerství Hodonín:
 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • Odbor sociálních služeb města Hodonína
 • Odbor školství a mládeže města Hodonína
 • Odbor školství Jihomoravského kraje
 • Městská bytová správa, spol. s r.o
 • Společenství Romů na Moravě o.s.
 • Sdružení Romů a národnostních menšin o.s.
 • Euroroma Hodonín o.s.
 • Oblastní Charita Hodonín – Domov pro matky s dětmi Hodonín
 • Kontaktní centrum pro drogové závislosti Hodonín
 • Nízkoprahový klub Pohoda
 • Nízkoprahové denní centrum Hodonín
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny Hodonín
 • Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s.
 • Městská police Hodonín
 • Policie České Republiky
 • Úřad práce České Republiky – kontaktní pracoviště Hodonín
 • Základní škola Hodonín - Mírové náměstí
 • Základní škola Hodonín – Pšovská 1
 • Základní škola U Červených domků
 • Základní škola Hodnín – Vančurova
 • Mateřská škola a Základní škola Hodonín – B. Martinů

Inspirace

Napsali o nás


//]]>