Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Holešov

Tisk E-mail

Lokální partnerství v Holešově se začalo scházet v dubnu 2008. Memoranda o spolupráci s Agenturou byla jednotlivými členy partnerství podepsána na konci srpna 2008 a regulérní zasedání začala probíhat od září 2008.

Během března až května 2010 byl v Holešově vytvořen dokument Plán priorit lokálního partnerství. Vzhledem k událostem spojeným s demolicí lokality ve Školské ulici a stěhování jejich obyvatel do bydlení v ulici Kořenovská bude Strategický plán zpracován po provedení těchto změn, tj. na podzim 2010.

V Holešově nejsou utvořeny pracovní skupiny. Probíhají zde jak individuální jednání či jednání několika partnerů, tak ad hoc skupiny dle aktuálních priorit (např. několikrát - skupina partnerů k problematice docházky dětí do škol).

Lokální konzultantka se v Holešově podílí na několika projektech, které vycházejí z Plánu priorit lokálního partnerství. Jedná se především o projekt nízkoprahového centra a zázemí pro sociální služby (IOP) a navazující individuální projekt obce pro pokrytí služeb v tomto zařízení. Dále jsou připravovány dva projekty pro zvýšení inkluze ve vzdělávání. V současnosti je rozjednávána příprava individuálního projektu kraje a příprava sociální krajské sociální firmy.

Aktuální kauzou v Holešově je rozhodnutí města o výstavbě nízkonákladového bydlení v lokalitě Bořenovská, kam budou přesunuti lidé z domů ve Školské ulici. ASZ s tímto návrhem nesouhlasila a upozorňovala radnici na rizika plynoucí z tohoto plánu, podařilo se vyjednat s radnicí některé kroky (snížení kapacity, výstavbu ubytovny v jiné lokalitě, omezení technických rizik, výstavbu nízkoprahového centra inkluzivněji ve městě, a dočasnost tohoto ubytování), které povedou k eliminaci rizik nové sociálně vyloučené lokality. Zároveň ASZ vyjednala s radnicí přípravu dokumentu Koncepce bydlení pro nízkopříjmové domácnosti v Holešově. Součástí dokumentu bude analýza bytového fondu a možností nízkopříjmových domácností a návrhů pro realizaci sociálního bydlení ve městě. Rovněž se podařilo realizovat seminář a workshop organizace Centrom ve Zlíně, který se zaměřil na problematiku sociálního bydlení.

Na začátku února 2011 Monitorovací výbor Agentury při rozhodování o ukončení působnosti v některých z pilotních lokalit po standardním tříletém působení rozhodl o tom, že v Holešově Agentura ukončí své působení s okamžitou platností. Důvodem k tomu to rozhodnutí byly pokračující segregační praktiky města a dlouhodobá nespolupráce s Agenturou.
 

Členové lokálního partnerství Holešov:

 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • Město Holešov
 • Charita Holešov
 • 3. základní škola Holešov
 • Středisko volného času TyMy
 • Městská policie Holešov
 • Policie ČR, městské oddělení Holešov
 • Odborné učiliště a ZŠ praktická Holešov
 • Jaspis o.s.
 • Střední policejní škola MV Holešov
 • ÚP Kroměříž, detašované pracoviště Holešov

Inspirace

Napsali o nás


//]]>