Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Jáchymov

Tisk E-mail

Lokální partnerství Jáchymov bylo ustaveno 23. června 2010. Cílem Lokálního partnerství v Jáchymově bylo v první fázi provést analýzu lokality a jejích potřeb v oblasti sociálního začleňování. Na to navázalo vypracování strategického plánu, který zahrnuje dlouhodobé i krátkodobé cíle, včetně návrhů konkrétních projektů, které povedou k jejich naplňování.

Strategický plán připravovali všichni členové lokálního partnerství rozdělených do pracovních skupin podle oblastí, které členové partnerství označili za nejvýznamnější. Byly jimi oblasti: vzdělávání, sociálně-patologické jevy, zaměstnanost a bydlení. Speciálně zřízená skupina se zaměřila na přípravu prvních projektů.

Strategický plán sociálního začleňování v Jáchymově byl přijatý zastupiteli města 9. února 2011. Plán obsahuje řadu konkrétních opatření, která by během nejbližších tří let měla napomáhat zlepšit situaci obyvatel žijících v podmínkách takzvaného sociálního vyloučení. Mezi plánovanými opatřeními se nachází například: zřízení další přípravné třídy, rekonstrukce prostor mateřské školy, zavedení systému veřejně prospěšných prací a veřejné služby, otevření nového nízkoprahového centra, rekonstrukce bytů pro sociální bydlení nebo zřizování pracovních příležitostí pro osoby vracející se z vězení. Podrobněji se o nich dočtete v tiskové zprávě.

Na základě tohoto plánu teď budou připravovány konkrétní projekty. S jejich podáváním bude pomáhat pracovník Agentury, tak aby měly co možná největší šanci na úspěch ve výběrových řízeních. Plán je živým materiálem, který bude jednou ročně revidován a aktualizován.
Členové Lokálního partnerství Jáchymov:
 • Město Jáchymov
 • Člověk v tísni,o.p.s.
 • ZŠ Jáchymov
 • PECKA-Centrum celoživotního vzd.
 • Policie ČR
 • Římskokatolická církev
 • Lesy Jáchymov
 • Služby Jáchymov
 • Českobratrská církev evangelická
 • Odbor soc.věcí a zdravotnictví Ostrov
 • Úřad práce Karlovy Vary
 • Probační a mediační služba Karlovy Vary

Inspirace

Napsali o nás


//]]>