Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Jesenicko

Tisk E-mail

 
Obce v regionu spolupracovaly s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) již v letech 2008 – 2011. V roce 2014 došlo k obnovení spolupráce. Do spolupráce se zapojilo 23 obcí a měst regionu Jesenicka a také mnoho dalších institucí a organizací. V úvodní fázi bylo ve spolupráci zástupců obce, lokálního konzultanta ASZ a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Na jeho základě pak vznikly projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž jsou čerpány koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

Do konce roku 2016 v lokalitě působily pracovní skupiny, jejichž úkolem bylo podílet se na přípravě Strategického plánu a projektů OPZ. Tematicky byly utvořeny tyto pracovní skupiny:

• Pracovní skupina pro oblast bydlení
• Pracovní skupina pro oblast zaměstnanosti
• Pracovní skupina pro oblast vzdělávání, trávení volného času
• Pracovní skupina pro oblast sociálních služeb s propojením na proces komunitního plánování
• Pracovní skupina pro oblast projekty a implementace

Od roku 2017 probíhají v lokalitě tematické aktivity. Pravidelně se setkává dluhová platforma Jeseník. Ve spolupráci s ASZ byla zpracována Souhrnná výzkumná zpráva: Podkladová analýza ke koncepci sociálního bydlení města Jeseník, probíhá příprava Koncepce sociálního bydlení. Vzdělávací akce se zaměřují na aktuální témata – proběhlo například intenzivní školení zaměřené na komunitní práci.

 

Členové lokálního partnerství Jesenicko:

 • Agentura pro sociální začleňování
 • Město Jeseník
 • Mikroregion Javornicko
 • Mikroregion Jesenicko
 • Mikroregion Zlatohorsko
 • Mikroregion Žulovsko
 • Ester, o.s.
 • Základní škola Fučíkova 312, Jeseník
 • Základní škola Javorník
 • Společenství Romů na Moravě, o.s.
 • Romodrom, o.s.
 • Boétheia – společenství křesťanské pomoci v Jeseníku
 • Darmoděj, o.s.
 • Diakonie ČCE, středisko v Javorníku – Travné
 • Mateřská škola Široký Brod, okres Jeseník
 • Občanské sdružení za lidská práva romských občanů
 • Pospolitost, o.s.

Inspirace

Napsali o nás


//]]>