Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Kadaň

Tisk E-mail

Po schválení jednacího řádu Lokálního partnerství Kadaň jeho členové identifikovali potřeby a zdroje města, které budou rozpracovány do priorit strategického plánu. Tyto priority budou dále rozpracovány do cílů a jednotlivých opatření v pracovních skupinách, do kterých se členové Lokálního partnerství rozdělili na jeho druhém setkání. Tyto skupiny během jednoho roku připraví tříletý Strategický plán sociálního začleňování v Kadani. Ten by měl systematicky a komplexně obsáhnout všechny oblasti, ve kterých se sociální vyloučení vyskytuje či projevuje – vzdělávání, rodina, zaměstnávání, bydlení, atd. Ve své finální fázi bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města. Dalším výstupem pracovních skupin bude podání Individuálního projektu města, který bude vycházet z uvedeného plánu a zajistí financování řady opatření. Výstupy z pracovních skupin budou čtvrtletně prezentovány na setkáních Lokálního partnerství a po třech letech intervence Agentura svou práci v Kadani ukončí. Cílem jejího tříletého působení je nastartování integračně-socializačních procesů, které si město bude schopno nadále řídit zcela samo.

U členů Lokálního partnerství a Pracovních skupin došlo k atualizaci na základě revize SPSZ provedené k 14.12.2017.

 

Členové Lokálního partnerství Kadaň:
 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • Město Kadaň
 • Policie ČR
 • Městská policie Kadaň
 • Úřad práce, kontaktní pracoviště Kadaň
 • Základní škola Školní 1479
 • Základní škola Pionýrů 1102
 • Základní škola Chomutovská 1683
 • Mateřská a Základní škola při nemocnici
 • Základní škola Na Podlesí
 • SOŠ Služeb a SOU Kadaň
 • Mateřská školka Žitná 615
 • Mateřská školka Klášterecká
 • Mateřské centrum Radka, o.s.
 • DDM Šuplík
 • MSSS Kadaň
 • OS SvětloNaděje, o.s.
 • Výbor pro národnostní menšiny
 • Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
 • Soukromý podnikatel Roman Tirpák

Inspirace

Napsali o nás


//]]>