Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Kolín

Tisk E-mail

Základní platformou sdružující město, relevantní úřady, neziskové organizace a další aktéry je lokální partnerství. V rámci něj se konkrétními problémy zabývaly pracovní skupiny, které intenzivně jednaly především v první fázi spolupráce, následně pak na řešení některých konkrétních problémů. Ze zapojených organizací se následně vyprofilovala skupina organizací, které se problémy sociálního vyloučení zabývají dlouhodobě a hlouběji.
 
Členové Lokálního partnerství Kolín:
  • Agentura pro sociální začleňování
  • Město Kolín a Městský úřad – Vedení města, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ), odbor správy bytových a nebytových prostor (OSBN), Odbor dotací a veřejných zakázek – projektové oddělení.
  • Úřad práce ČR - Krajská pobočka Příbram – Kontaktní pracoviště Kolín, vedoucí referátu hmotné nouze
  • Probační a mediační služba Kolín
  • Prostor plus o.p.s.
  • RUBIKON Centrum
  • MELA, o.p.s.
  • Farní charita Kolín
  • Sociální podnik Social Trade s.r.o.

 

Aktualizováno 30.10.2017


Inspirace

Napsali o nás


//]]>