Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Kolín

Tisk E-mail

Základní platformou sdružující město, relevantní úřady, neziskové organizace a další aktéry je lokální partnerství. V rámci něj se konkrétními problémy zabývaly pracovní skupiny, které intenzivně jednaly především v první fázi spolupráce, následně pak na řešení některých konkrétních problémů. Ze zapojených organizací se následně vyprofilovala skupina organizací, které se problémy sociálního vyloučení zabývají dlouhodobě a hlouběji.
 
Členové Lokálního partnerství Kolín a jejich zapojení v pracovních skupinách (PS):
 • Město Kolín a Městský úřad:Vedení města - PS Zaměstnanost, PS Bydlení, PS Sociální služby
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) - PS Zaměstnanost, PS Bydlení, PS Sociální služby
  Odbor správy bytových a nebytových prostor (OSBN), - PS Bydlení
  Odbor dotací a veřejných zakázek – projektové oddělení - PS Bydlení
 • Úřad práce Kolín - PS Zaměstnanost, PS Bydlení
 • Probační a mediační služba Kolín - PS Zaměstnanost
 • Prostor plus o.p.s. - PS Zaměstnanost, PS Bydlení, PS Sociální služby
 • RUBIKON Centrum -  PS Zaměstnanost
 • MELA, o.p.s. - PS Bydlení, PS Sociální služby
 • Farní charita Kolín - PS Bydlení, PS Sociální služby
 • Sociální podnik Social Trade s.r.o. - PS Zaměstnanost

 

 


Inspirace

Napsali o nás


//]]>