Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Kraslice

Tisk E-mail

Členové Lokálního partnerství Kraslice:

 • vedení města Kraslice (starosta, místostarosta)

 • vedoucí a zaměstnanci sociálního odboru

 • vedoucí a zaměstnanci odboru rozvoje a správy majetku města

 • další zaměstnanci městského úřadu

 • pracovníci OSPOD

 • Policie ČR

 • základní školy (ředitelé, pověřené osoby)

 • mateřské školy (ředitelé, pověřené osoby)

 • Úřad práce Karlovy Vary (ředitel krajské pobočky, jeho zástupci)

 • Člověk v tísni, o.p.s. (terénní pracovníci, vedení)

 • Kotec, o. s. (vedení)

 • Royall rangers (vedení)

 • Útočiště, o.s. (pověřené osoby)

 • majitel sociálního bydlení

 //]]>