Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Kutná Hora

Tisk E-mail

Ustavující setkání lokálního partnerství proběhlo dne 11.června 2010. Během srpna byli členové partnerství rozděleni do pracovních skupin. Poté započal proces strategického plánování a byly představeny příklady dobré praxe z jiných lokalit, kde Agentura působí.

Od července do září 2010 probíhalo podrobné mapování sociálně vyloučených lokalit a potřeb jejich obyvatel v oblastech bydlení, zaměstnávání, vzdělávání a sociálních služeb. Na tuto analýzu navázala příprava strategického plánu sociální integrace na území města Kutná Hora.

Strategický plán sociálního začleňování v Kutné Hoře byl dokončen během první poloviny roku 2011 a 27. dubna jej schválila Rada města. Na schválení Radou navázalo 10. května 2011 schválení zastupiteli. Plán obsahuje řadu konkrétních nástrojů, které budou v období nejbližších třílet v Kutné Hoře zaváděny pro podporu obyvatel žijích v podmínkách sociálního vyloučení. Jde například o sociální firmu, zavedení systému prostupného bydlení, přípravnou třídu pro předškolní vzdělávání na základní škole Kamenná stezka, azylový dům pro matky s dětmi nebo zavedení sociálně aktivizačních služeb v rodinách. Podrobněji si o připravovaných aktivitách můžete přečíst v tiskové zprávě.

Na schválený strategický plán v současnosti naváže podávání projektových žádostí do evropských i celostátních fondů, které zajistí financování jednotlivých služeb a opatření. Lokální konzultant Agentury bude členům lokálního partnerství poskytovat pravidelné poradenství při sestavování žádostí, aby měly při podání co možná největší šanci na úspěšné přijetí.

Členové Lokálního partnerství Kutná Hora (možnost připojení dalších členů v průběhu července a srpna):

 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • město Kutná Hora
 • Úřad práce Kutná Hora
 • Městská Policie
 • Policie ČR
 • Probační a mediační služba
 • ZŠ Kamenná stezka
 • Základní škola a praktická škola Kutná Hora
 • Oblastní charita Kutná Hora
 • O.s. Prostor
 • Rytmus Benešov, o.p.s.
 • Pečovatelská služba
 • Kulturní sdružení Romů Kutná Hora
 • Miroslav Horváth a Petr Vepřek – záměr sociální firmy s městem

Inspirace

Napsali o nás


//]]>