Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Litvínov

Tisk E-mail

Lokální partnerství se v Litvínově poprvé sešlo 27. ledna 2010. Navázalo na činnost pracovní skupiny komunitního plánu (Občané ohrožení sociálním vyloučením a občané v krizi) a Komise pro Janov, které byly rozhodnutím Rady města sloučeny pod vedení lokálního konzultanta Agentury.

Rada města Litvínova projednala a Zastupitelstvo na svém zasedání 24.června 2010 schválilo Akční plán integračních opatření, který je v Litvínově alternativním dokumentem místo strategického plánu. Plán společně vytvořili členové Lokálního partnerství Litvínov. Při výběru nejdůležitějších aktivit a opatření vycházeli z Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb. Jako prioritní byly vybrány aktivity v oblastech bydlení, volného času, vzdělávání a zaměstnávání. 

Z více jak třiceti opatření existujícího komunitního plánu zároveň vybrali členové lokálního partnerství osm nejdůležitějších, která budou aktivitami individuálního projektu obce, jež město plánuje předložit v nejbližším možném termínu. Práce probíhaly postupně na setkání všech terénních sociálních pracovníků a na jednáních Lokálního partnerství. V souvislosti s plánem byl vytipován vhodný objekt pro vybrané sociální a navazující služby a ve spolupráci odboru sociálních věcí a lokálního konzultanta byla vypracována projektová žádost pro vznik Komuntního centra Litvínov-Janov.

V Litvínově byl také zahájen druhý krok při realizaci funkčního systému prostupného bydlení. S odborem sociálních věcí byl připraven projekt Druhá šance, jež má za cíl předcházet ztrátě bydlení a propadu do dluhové pasti. Úspěšně také pokračují Agenturou iniciovaná setkávání všech terénních sociálních pracovníků Litvínova a okolí (31 lidí z 8 organizací). Město Litvínov zároveň úspěšně využívá nástroje veřejné služby jako jednoho z nástrojů umožňujících návrat na trh práce. Lokální konzultant se také účastnil konferencí týkajících se sociální integrace a prevence sociálně patologických jevů a na základě žádosti několika obyvatel vyloučené lokality řešil problematiku vysokých nedoplatků za služby spojené s bydlením.

V Litvínově je do budoucna plánován vznik Pouliční fotbalové ligy. Město začalo s přípravami individuálního projektu Integrační aktivity Janov. Agentura se také aktivně podílí na podpoře vedení města, které se snaží o omezování videoloterijních terminálů na území města, zvláště pak ve vyloučených lokalitách.

Členové lokálního partnerství Litvínov:
 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • Diakonie ČCE Most
 • Libuše, o.s.
 • Město Litvínov (OSPOD, OSV)
 • Městská policie Litvínov
 • Most k naději, o.s.
 • Oblastní charita Most
 • Policie ČR
 • Společný život, o.s.
 • Technické služby Litvínov
 • TJ Kopisty
 • ÚP v Litvínově
 • ZŠ a MŠ Litvínov – Janov

Inspirace

Napsali o nás


//]]>