Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Mělnicko

Tisk E-mail

Lokální partnerství Mělník vzniklo svým ustavujícím zasedáním dne 15.9.2011. Klíčovým cílem Lokálního partnerství Mělnicko je v prvním roce fungování Agentury v místě vytvořit Strategický plán sociálního začleňování Mělnicko a aktivně se podílet na jeho naplňování.
Členové Lokálního partnerství se proto rozdělí do pracovních skupin podle jednotlivých oblastí (zaměstnanost, bydlení, vzdělávání, apod.). Při přípravě strategického plánu, který jasně určí, kdo ze členů partnerství bude mít během následujících tří let na starosti jaké úkoly, budou členové Lokálního partnerství vycházet ze situační analýzy lokality, která bude zveřejněna v průběhu října.

Členové Lokálního partnerství Mělnicko:
  • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
  • Město Mělník
  • Obec Spomyšl
  • Obec Horní Počáply
  • Služby prevence organizační složka města Mělník
  • O.s. Babylon
  • Úřad práce Mělník
  • ZŠ Vesňany
  • ZŠ Horní Počáply

Inspirace

Napsali o nás


//]]>