Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Most

Tisk E-mail

Lokální partnerství Most bylo ustaveno v již v roce 2008 jako platforma sdílení poznatků a zkušeností inkluzivních politik jednotlivých členských subjektů. Partnerství bylo vytvořeno za účelem koordinovaného a efektivního přístupu k fenoménu sociálního vyloučení ve městě. V únoru 2010 byla po několika měsíční práci celého Lokálního partnerství Most i přizvaných expertů dokončena tvorba strategického plánu. V rámci následujícího dvouletého období se v Mostě realizovala celá řada opatření a projektů: pilotní zavádění systému prostupného bydlení, zapojování dlouhodobě nezaměstnaných do investičních zakázek města, intenzivní spolupráce s velebudickou SŠT, individuální komplexní projekt města Most se zapojením poskytovatelů sociálních služeb a dalších aktivit ve prospěch obyvatel lokalit. V roce 2013 se stala činnost Lokálního partnerství Most plnohodnotnou koordinační skupinou komunitního plánování ve městě Most pod názvem Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního vyloučení.

Po uzavření memoranda o spolupráci s Agenturou v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám na počátku roku 2016 a začátku působení nového lokálního konzultanta ve městě Most, je hlavním posláním Lokálního partnerství Most připravit strategický plán sociálního začleňování do roku 2019. Prostřednictvím zapojených institucí se bude Lokální partnerství Most následně podílet na jeho naplňování.

Dílčí pracovní skupiny budou v první polovině roku 2016 definovat priority, cíle a konkrétní kroky v oblastech: 1) Podpory rodiny, volného času a zdraví; 2) Bydlení; 3) Bezpečnosti a prevence kriminality a 4) Vzdělávání a zaměstnanosti.

Členové Lokálního partnerství Most:

 • Agentura pro sociální začleňování
 • Diakonie české církve evangelické
 • Dům romské kultury, o.p.s.
 • K srdci klíč, o.p.s.
 • Město Most
 • Městská police Most
 • Most k naději o.s.
 • Naděje - M, o.p.s.
 • Oblastní charita Most
 • Policie ČR (SKPV)
 • Úřad práce Most

Inspirace

Napsali o nás


//]]>