Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Obrnice

Tisk E-mail

Lokální partnerství Obrnice:

Lokální partnerství je základní platformou v rámci koordinovaného přístupu a zároveň základní platformou tvorby Strategického plánu sociálního začleňování. Obrnice navazovaly na již dříve zřízené lokální partnerství, které bylo ustaveno v roce 2010 v průběhu první intenzivní spolupráce mezi obcí Obrnice a Agenturou pro sociální začleňování. Po ukončení intenzivní spolupráce mezi obcí a Agenturou v roce 2013 zůstalo Lokální partnerství nadále koordinační platformou obce, jehož členové se dál pravidelně scházeli (cca 1x za 6 měsíců). V roce 2015 došlo k obnovení spolupráce mezi obcí Obrnice a Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Lokální partnerství posílilo svou roli koordinační platformy a v rámci zpracovávání strategického plánu se členové LP scházeli častěji. Lokální partnerství je tvořeno jednotlivými pracovními skupinami (dále „PS"), které odpovídají možnosti obce a jsou tematicky zaměřené na oblasti intervence v sociálním začleňování:

- Vzdělávání, volný čas, rodina a prevence sociálně patologických jevů a bezpečnost
- Bydlení a zaměstnanost
- Projekty a implementace

 

Členové lokálního partnerství Obrnice:

 • Obec Obrnice
 • Duhovka, z. s.
 • K srdci klíč, o. p. s. Magistrát města Mostu
 • Mateřská škola Obrnice, příspěvková organizace
 • Městská policie Most
 • Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.
 • Policie České republiky Sbor dobrovolných hasičů
 • Sdružení vlastníků bytových jednotek TJ Sokol Obrnice
 • Úřad práce, Kontaktní pracoviště Most, SSP (dále jen úřad práce)
 • Základní škola Obrnice, příspěvková organizace

 

Členové pracovní skupiny Vzdělání:

 • ZŠ Obrnice, Mgr. Vladimíra Strolená, ředitelka
 • MŠ Obrnice, Mgr. Vladimíra Pechanová, ředitelka
 • Obec Obrnice, Vejlupková Aneta, projektová manažerka
 • Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Mgr. Lucie Matějovicová, ředitelka,
 • Komunitní centrum Duhovka, z.s. Petr Svašek
 • Místní akční plán ORP Most, Ing. Lucie Berousková, koordinátorka MAP

Duhovka, z. s.

K srdci klíč, o. p. s.

Magistrát města Mostu

Mateřská škola Obrnice, příspěvková organizace

Městská policie Most

Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.

Policie České republiky

Sbor dobrovolných hasičů

Sdružení vlastníků bytových jednotek

TJ Sokol Obrnice

Úřad práce, Kontaktní pracoviště Most, SSP (dále jen úřad práce)

Základní škola Obrnice, příspěvková organizace//]]>