Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Přerov

Tisk E-mail

Lokální partnerství v Přerově vzniklo v dubnu roku 2008.
Aktivity Lokálního partnerství Přerov vychází z Integrovaného plánu rozvoje města a z potřeb, které byly indikované v rámci činnosti LK v Přerově a které zároveň vycházely z výzkumu realizovaného na konci roku 2009. Členové LP vydefinovali potřeby lokality, které byly rozděleny do devíti oblastí a na jejich základě vznikl dokument „Perspektivy a potenciality LP Přerov". Lokální partnerství Přerov určilo následujících devět priorit:

1. Zmenšení překážek v občanském soužití
2. Motivace obcí k sociální integraci
3. Zlepšení rovného přístupu romských žáků ke vzdělání
4. Péče o děti a mládež ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
5. Prevence kriminality
6. Boj proti projevům extremismu
7. Změna finančních strategií a lepší přístup obyvatel SVL k legální práci
8. Lepší přístup obyvatel SVL ke kvalitnímu bydlení
9. Standardizace a rozvoj sociálních služeb.

V souvislosti s první prioritou se v Přerově uskutečnila veřejná debata s názvem „Budoucnost je společná. Soužití Romů a nás ostatních", proběhlo setkání lokálních partnerů se studenty žurnalistiky a byly navázány kontakty s novináři Přerovského deníku a se začínajícího deníku „Naše noviny". LK se rovněž podílel na přípravě „Dne soužití, které tradičně připravuje Kappa-Help.

V rámci prioritní oblasti týkající se vzdělávání byl podán projekt ZŠ Boženy Němcové. Agentura společně s touto školou, magistrátem a organizací Člověk v tísni společně řešili otázku neoprávněného zařazování romských žáků do škol. LK proto zorganizoval seminář pro pracovníky školských poradenských zařízení a ve spolupráci s organizací Jekhetane –Spolu vznikl projekt na vzdělávání pracovníků PPP. V daném období rovněž vznikla pracovní skupina pro oblast školství.

V rámci prioritní oblasti týkající se péče o mládež vznikly tři projektové návrhy do oblasti IOP 3.1.b a OPLZZ. V případě úspěchu podávaných žádostí bude rekonstruován azylový dům, nízkoprahového zařízení Metro.

V oblasti prevence kriminality byla ustavena pracovní skupina „Tour de Dvůr", která směřuje k prevenci kriminality a jevů, které jsou kriminálnímu jednání blízké.

V šesté oblasti priorit byl zahájen projekt s názvem „PROČ – Příběhy rozprávějící o člověku".

V rámci poslední oblasti lze zmínit projekt společnosti Člověk v tísni, který zahrnuje komunitní práci. Tato aktivita má směřovat ke zlepšení vztahu obyvatel lokalit ke svěřenému majetku, a tak také k ochraně investic. Další aktivitou tohoto projektu je rovněž pilotní ověření asistovaného bydlení, které umožní vybraným rodinám opustit lokalitu a získat nájemní bydlení mimo ni. Významným počinem v této oblasti v rámci monitorovaného období je rovněž vznik programu „Ubytovny se sociálním programem".

V Přerově je také připravován vznik pracovní agentury společnosti Interwork a vznik sociální firmy.

Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru Agentury z února 2011 a po vypršení standardní doby tříletého působení v lokalitě bylo rozhodnuto o ukončení působení Agentury v Přerově na konci června 2011. Agentura bude městu nadále poskytovat takzvanou vzdálenou podporu především v podobě poradenství s administrací projektů, které jsou nyní v realizaci.


Členové lokálního partnerství Přerov:

  • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
  • Statutární město Přerov
  • Člověk v tísni, o. p. s.

Inspirace

Napsali o nás


//]]>