Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální Partnerství Rotava - Nová Ves

Tisk E-mail

Lokální partnerství:

Na setkání Lokálního partnerství Rotava - Nová Ves byly definované čtyři pracovní skupiny (bydlení, vzdělávání, prevence, zaměstnanost). Členové jednotlivých pracovních skupin se budou podílet na tvorbě Strategického plánu sociálního začleňování a Místního plánu inkluze pro Rotavu a Novou Ves. Bude se jednat o široce pojatou strategii integrující oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb i obecně podpory sociální soudržnosti a rozvoje obce či regionu v kontextu dostupných zdrojů.

V současnosti finišují práce na vstupní analýze a v lokalitě započal proces plánování a setkávání pracovních skupin. Na setkání pracovních skupin jsou pojmenovány příčiny problémů a hledána vhodná řešení.

 

Členové Lokálního partnerství Rotava - Nová Ves:

 • MěÚ Rotava/Nová Ves
 • Policie ČR
 • Městská policie Rotava
 • Agentura pro sociální začleňování
 • Úřad práce, kontaktní pracoviště Kraslice/Sokolov
 • OSPOD Kraslice/Sokolov
 • Člověk v tísni o.p.s.
 • KSK centrum o.p.s.
 • Kotec o.p.s. (Sokolov)
 • Centrum pro dítě a rodinu Valika
 • ZŠ Rotava
 • MŠ Rotava

 

Přehled členů pracovních skupin Lokálního partnerství:

PS zaměstnanost: Kontaktní pracoviště ÚP Kraslice/Sokolov, MěÚ Rotava, OÚ Nová Ves, Člověk v tísni o.p.s., KSMAS

PS prevence: MP Rotava, PČR, KSK centrum o.p.s., Kotec o.p.s., MěÚ Sokolov/Kraslice, Člověk v tísni o.s.p., Valika z.s.

PS bydlení: MěÚ Rotava, OÚ Nová Ves, Člověk v tísni o.s.p.

 //]]>