Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Roudnice nad Labem

Tisk E-mail

Lokální partnerství vzniklo na základě podpisu Memoranda o spolupráci a usnesení o schválení jednacího řádu a to dne 2. 7. 2008.

Na úvod působení Agentury v Roudnici vznikla takzvaná situační analýza, která porobně mapovala potřeby lokality. Na začátku roku 2010 došlo po téměř roční nefunkčnosti k faktickému obnovení činnosti LP Roudnice nad Labem. Byli kontaktováni stávající členové LP a potenciální zájemci o členství. Od ledna do března 2010 se členové LP věnovali přípravě strategického plánu. Ten byl sestaven během dubna a května a 28.května 2010 schválen zastupiteli města.

Agentura se v roce 2010 v Roudnici n. L. zapojovala do práce následujících skupin:
- Lokální partnerství
- Pracovní skupina IOP 3.1.b – Družina
- Pracovní skupina – prevence sociálního vyloučení
- Pracovní skupina – bytová koncepce

Pracovní skupiny fungují velmi dobře, vůdčí roli hraje zejména Farní charita Roudnice n. L. Setkání LP citelně poznamenává absence místostarosty zodpovědného za majetek a rozvoj města.

Přijatý strategický plán je rozdělený do čtyř oblastí: bydlení, zaměstnanost, finanční poradenství a sociální aktivizace. V oblasti Sociální aktivizace byla koncem května podána projektová žádost o poskytnutí dotace z IOP 3.1.b na rekonstrukci objektu bývalé družiny a rozšíření kapacity stávajícího nízkoprahového klubu nyní provozovaného Farní charitou Roudnice n. L.. Lokální konzultant intenzivně spolupracuje se ZŠ Praktickou na psaní projektu EU Peníze do škol zaměřeného na podporu sociálního začleňování. V oblasti zaměstnanosti je plánováno podání projektu ve spolupráci s o.s. Naděje. Cílem projektu je vznik pracovní agentury a zřízení pozice kontaktního pracovníka a 1-2 pracovních pozic „trenér". V oblasti bydlení byla vypracována studie finanční dostupnosti bydlení v Roudnici n. L. pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a byly zahájeny práce na přípravě bytové koncepce města, která bude primárně zaměřena na řešení situace sociálně slabých občanů.

Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru z února 2011 Agentura na konci června 2011 ukončí své působení v Roudnici nad Labem. Agentura se do konce června zaměří na dokončení připravovaných projektů, které by výrazně posílily kapacity zdejších neziskových organizací.

Členové Lokálního partnerství Roudnice nad Labem:
 • Agentura pro sociální začleňování
 • Městský úřad Roudnice nad Labem
 • Úřad práce Litoměřice, dislokované pracoviště Roudnice nad Labem
 • Naděje z.s.
 • Farní charita Roudnice nad Labem
 • Kontaktní centrum Litoměřice
 • Městská policie Roudnice nad Labem
 • BIALBI Bytové domy s.r.o.
 • Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
 • Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice
 • Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803
 • Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice
 • Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L.
 • Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, p.o.
 • Základní škola Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, p.o.

Inspirace

Napsali o nás


//]]>