Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Slezská Ostrava

Tisk E-mail

Lokální partnerství ve Slezské Ostravě bylo oficiálně založeno 25.srpna 2008.

Členové lokálního partnerství odhlasovali jako prioritu pilotního řešení oblast ulici Riegrova a později také lokalitu Liščina a Kunčičky.

V červnu 2010 členové lokálního partnerství dokončili více než jeden rok trvající přípravu Strategického plánu sociálního začleňování pro Slezskou Ostravu. Plán nabízí řadu konkrétních projektů, které povedou ke zlepšení situace obyvatel sociálně vyloučených lokalit na území Slezské Ostravy (tisková zpráva zde). Na plán naváže příprava konkrétních projektů podávaných do příslušných grantových výzev - evropských i celo národních. Agentura bude svým partnerům poskytovat projektové poradenství, tak aby měli co největší možnou šanci na úspěch.

Lokálními partnery bylo ve strategickém plánu vygenerováno 16 dlouhodobých cílů, které byly následně rozpracovány do několika desítek krátkodobých cílů a konkrétních opatření. Plán byl 3. června 2010 schválen Radou obvodu Slezská Ostrava. V současnosti je plán v realizační fázi a začínají se naplňovat jednotlivé krátkodobé cíle.

LP Slezská Ostrava není rozděleno do pracovních skupin, probíhají tak individuální jednání či jednání několika partnerů i setkání ve skupinách dle aktuálních priorit (např. skupina partnerů k lokalitě Kunčičky).

Lokální konzultantka se podílí na několika projektech, které vycházejí ze strategického plánu. V současnosti je připravován projekt Nízkoprahové zařízení a zázemí pro sociální služby v lokalitě Kunčičky (IOP) a individuální projekt obce. Rovněž se připravují projekty pro rozšíření sociálních služeb, lokalita Muglinov (Jekhetane), Kunčičky (DCHOO), Liščina, Hrušov, Zárubek (Vzájemné soužití). Dále jsou připrvovány další projekty vycházející ze strategického plánu – rekvalifikační kurzy a komplexní programy obnovy bytového fondu lokality Liščina a Kunčičky (RPG).

Lokální konzultantka se taktéž účastní procesu komunitního plánování a rovněž je členkou pracovní skupiny Pilotu IPRM Vítkovice, kde spolupracuje na přípravě projektů s organizací Centrom.

V květnu 2010 Agentura uspořádala společný seminář pro ředitelé ZŠ a dále se uskuteční dva semináře organizace Centrom v Ostravě a Karviné k problematice sociálního bydlení.

Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru z února 2011 a po vypršení standardního tříletého působení v lokalitě Agentura na konci června 2011 ukončí své působení ve Slezské Ostravě. Do konce června chce Agentura v místě dokončit rozpracované projektové žádosti. Zaměří se například na úspěšné dokončení obnovy a rozvoje potenciálů v lokalitě Kunčičky.

V lokalitě Kunčičky tak vznikne nízkoprahové zařízení a poradenské centrum. Fungování centra budou doprovázet sociální služby financované z dalšího rozsáhlého projektu. Další projekty sdružení Vzájemné soužití nebo Diecézní charity zajistí sociální služby jako terénní práce, sociálně-aktivizační služby, provoz nízkoprahových zařízení v lokalitách Kunčičky, Liščina a Hrušov.

Členové lokálního partnerství Slezská Ostrava:
 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • MěÚ Slezská Ostrava
 • Občanské sdružení Vzájemné soužití
 • Společně-Jekhetaneo.s.
 • Magistrát města Ostravy
 • Knihovna města Ostravy
 • Ostravská univerzita
 • Policie ČR
 • Základní škola Škrobálkova
 • Základní škola Na Vizině
 • RPG RE Management, s.r.o.
 • Diecézní charita ostravsko-opavská

Inspirace

Napsali o nás


//]]>