Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Šluknovsko

Tisk E-mail

Na Šluknovsku vzniklo standardní lokální partnerství s jednou vrstvou, které vygenerovalo řadu pracovních skupin. Ustavující setkání lokálního partnerství proběhlo dne 23.července 2008.

V rámci lokálního partnerství vznikly čtyři pracovní skupiny: vzdělávání, bydlení, poradenství a terénní sociální práce a zaměstnávání.

Na konci roku 2009 byl dokončen Strategický plán lokality Šluknovsko. Šluknovsko bylo první lokalitou, v nichž Agentura působí, kde byl tento strategický dokument dokončen. Strategický plán podrobně představuje situaci i potřeby lokality v oblastech: zaměstnanost, vzdělávání, bydlení a sociální služby a další integrační aktivity. Zároveň shrnuje dlouhodobé i krátkodobé cíle a konkrétní projekty, jejichž realizace povede k naplňování jednotlivých cílů i celého plánu.

Lokální parnerství Šluknovsko není rozdělené do pracovních skupin a schází se jednou za tři měsíce. N lednovém setkání byl schválen Strategický plán. Na dubnovém setkání se členové partnerství seznámili s monitoringem GAC, který v lokalitě proběhl. V červnu 2010 proběhlo jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Na něm bylo jednáno o rozšíření terénní práce do menších obcí, kdy službu zajišťují pověřené obce.

V nejbližší době budou podány projektové žádosti na rekonstrukci Centra sociální integrace v Krásné Lípě, rekonstrukce azylového domu v Rumburku, nebo na vznik azylového domu pro matky s dětmi v Rumburku. Další projekty budou zaměřeny na odborné poradenství a terénní práci, předškolní přípravu a na realizaci protidluhové kampaně.

Šluknovsko bylo v roce 2009 zařazeno mezi lokality, kde probíhal Dlouhodobý monitoring situace v romských lokalitách. Závěrečnou zprávu společnosti GAC si můžete přečíst zde.

Na začátku února 2011 rozhodli členové Monitorovacího výboru Agentury, že Agentura na Šluknovsku prodlouží své působení, které bylo původně naplánováno na tři roky ještě o rok a půl a bude zde fungovat až do konce roku 2012.

"V tuto chvíli je zde rozpracovaná řada rozsáhlých projektů do evropských fondů, které by jednotlivé obce bez podpory Agentury nedokázaly dokončit. To byl jeden z hlavních důvodů pro setrvání Agentury v této lokalitě," shrnuje rozhodnutí Monitorovacího výboru ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček

Členové Lokálního partnerství Šluknovsko:
 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • Rybniště
 • Krásná Lípa
 • Chřibská
 • Varnsdorf
 • Česká Kamenice
 • Jiřetín pod Jedlovou
 • Šluknov
 • Jiříkov
 • Cedr – komunitní centrum, o.s.
 • Na křižovatce, o.s.
 • Regionální rozvojové centrum, o. p. s.
 • Diecézní charita Česká Kamenice
 • Čačipen, o.s.
 • Kostka Krásná Lípa, p.o.
 • Agentura Pondělí, o.s.
 • Domov sv. Máří Magdaleny
 • Speciální škola Česká Kamenice, p. o.
 • Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Inspirace

Napsali o nás


//]]>