Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Sokolov

Tisk E-mail

Lokální partnerství Sokolov zahájilo svou činnost dne 3. března 2016 na svém prvním jednání. Vedle schválení jednacího řádu došlo k ustavení dvou tematických pracovních skupin. První pracovní skupina se věnuje tématům bezdomovectví, bydlení, sociálních služeb a bezpečnosti, zatímco druhá je zaměřena na oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a trávení volného času. Po dohodě s účastníky byl stanoven pravidelný 14denní interval setkávání s cílem vytvořit podklady pro strategický plán sociálního začleňování na období 2017 - 2019. Ten představuje základní dokument pro koordinovanou implementaci opatření k boji se sociálním vyloučením. V první polovině roku 2016 rovněž došlo k ustavení Pracovní skupiny Projekty a implementace. Ta tvoří hlavní platformu pro diskutování projektových záměrů a zajištění vzájemného souladu všech členů lokálního partnerství. 

Po dobu spolupráce města Sokolov s Agenturou pro sociální začleňování se členové místního lokálního partnerství společně zasadí o prosazování témat sociálního začleňování a zmírnění nepříznivé situace vyloučených osob. Ambicí je nastavit procesy plánování a spolupráce tak, aby v současné době zapojení aktéři měli i do budoucna platformu pro setkávání a projednávání kroků ke zlepšení života obyvatel Sokolova.


Členové Lokálního partnerství Sokolov:

 • Agentura pro sociální začleňování
 • bfz o.p.s.
 • CSS Sokolov
 • Člověk v tísni
 • Dolmen Sokolov
 • Dolmen Sokolov
 • Farní Charita Sokolov
 • Fokus Sokolov
 • IŠSTE Sokolov
 • KoP Úřadu práce Sokolov
 • Kotec, o.p.s.
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Město Sokolov
 • Městská policie Sokolov
 • MŠ Alšova
 • MŠ Kosmonautů
 • MŠ Marie Majerové
 • Policie ČR
 • Pomoc v nouzi, o.p.s.
 • SŠŽ Sokolov
 • ZŠ Běžecká
 • ZŠ Křižíkova
 • ZŠ Pionýrů
 • ZŠ Rokycanova
 • ZŠ Švabinského

 

Přehled členů pracovních skupin Lokálního partnerství:


PS bydlení a bezdomovectví:

 • Doubková Martina Dis, MěÚ - OSV
 • Gruber Petr Dis, MěÚ - OSV
 • Mikešová Jana, MěÚ – OSM
 • Bauchner Petr, Farní charita Sokolov
 • Onder Jakub Mgr., Poradna pro rodinu
 • Rambousková Martina Bc., ÚP Sokolov
 • Procházková Hana Mgr. Bc., MP Sokolov
 • Kubis Petr Mgr.,  MP Sokolov
 • Mertlová Jana, PČR
 • Langhojerová Michaela, Fokus Sokolov
 • Procházková Jiřina, Fokus Sokolov
 • Hetzerová Lucie, Fokus Sokolov
 • Skalická Nikola, Fokus Sokolov
 • Riečanová Helena, CSS Sokolov
 • Mašatová Jindřiška, Člověk v tísni
 • Nováková Šárka. Dolmen Sokolov
 • Kuráková Jana Bc. KOTEC o.p.s.
 • Vojáková Kateřina, KOTEC o.p.s.
 • Belantová Pavlína, Pomoc v nouzi
 • Fajtová Jaromíra, Pomoc v nouzi
 • Jezberová Pavla, Pomoc v nouzi
 • Žák Ondřej, Pomoc v nouzi
 • Pisár Robert Bc., Pomoc v nouzi

 

PS sociální služby, bezpečnost, zdraví

 • Doubková Martina Dis, MěÚ – OSV
 • Kuráková Jana Bc., KOTEC o.p.s.
 • Vojáková Kateřina, KOTEC o.p.s.
 • Otajovičová Alena, Člověk v tísni
 • Onder Jakub Mgr., Poradna pro rodinu, služby Kynšperk
 • Procházková Hana Mgr., Bc MP Sokolov
 • Kubis Petr Mgr.,  MP Sokolov
 • Valašíková Peta Bc., MěÚ - OSPOD
 • Nováková Jiřina Bc., MěÚ - OSPOD
 • Mertlová Jana, PČR
 • Langhojerová Michaela, Fokus Sokolov
 • Procházková Jiřina, Fokus Sokolov
 • Nováková Šárka, Dolmen Sokolov
 • Hetzerová Lucie, Fokus Sokolov
 • Skalická Nikola, Fokus Sokolov
 • Riečanová Helena, CSS Sokolov
 • Mašatová Jindřiška, Člověk v tísni
 • Belantová Pavlína, Pomoc v nouzi
 • Fajtová Jaromíra, Pomoc v nouzi
 • Jezberová Pavla, Pomoc v nouzi
 • Žák Ondřej, Pomoc v nouzi
 • Bauchner Petr, Farní charita Sokolov
 • Gruber Petr Dis, MěÚ – OSV
 • Rambousková Martina Bc., ÚP Sokolov
 • Pisár Robert Bc., Pomoc v nouzi

 

PS projekty a implementace

 • Skalická Nikola, Fokus Sokolov
 • Otajovičová Alena, Člověk v tísni
 • Kuráková Jana, KOTEC o.p.s.
 • Vojáková Kateřina, KOTEC o.p.s.
 • Nováková Šárka, Dolmen Sokolov
 • Doubková Martina Dis, MěÚ - OSV
 • Glosová Jana, Bfz
 • Jakobcová Jitka Ing.,  MěÚ -ORM
 • Kořínková Iveta, ZŠ Pionýrů
 • Michtová Kamila Mgr., SŠŽ Sokolov
 • Procházková Hana Mgr. Bc., MP
 • Kadlec Jan Mgr., ZŠ Rokycanova
 • Vlček Vladimír Mgr., ZŠ Křižíkova

Doubková Martina Dis

MěÚ - OSV

Gruber Petr Dis

MěÚ - OSV

Mikešová Jana

MěÚ – OSM

Bauchner Petr

Farní charita Sokolov

Onder Jakub Mgr.

Poradna pro rodinu

Rambousková Martina Bc.

ÚP Sokolov

Procházková Hana Mgr. Bc.

MP Sokolov

Kubis Petr Mgr.

MP Sokolov

Mertlová Jana

PČR

Langhojerová Michaela

Fokus Sokolov

Procházková Jiřina

Fokus Sokolov

Hetzerová Lucie

Fokus Sokolov

Skalická Nikola

Fokus Sokolov

Riečanová Helena

CSS Sokolov

Mašatová Jindřiška

Člověk v tísni

Nováková Šárka

Dolmen Sokolov

Kuráková Jana Bc

KOTEC o.p.s.

Vojáková Kateřina

KOTEC o.p.s.

Belantová Pavlína

Pomoc v nouzi

Fajtová Jaromíra

Pomoc v nouzi

Jezberová Pavla

Pomoc v nouzi

Žák Ondřej

Pomoc v nouzi

Pisár Robert Bc.

Pomoc v nouzi


Inspirace

Napsali o nás


//]]>