Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Sokolov

Tisk E-mail

Lokální partnerství Sokolov zahájilo svou činnost dne 3. března 2016 na svém prvním jednání. Vedle schválení jednacího řádu došlo k ustavení dvou tematických pracovních skupin. První pracovní skupina se věnuje tématům bezdomovectví, bydlení, sociálních služeb a bezpečnosti, zatímco druhá je zaměřena na oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a trávení volného času. Po dohodě s účastníky byl stanoven pravidelný 14denní interval setkávání s cílem vytvořit podklady pro strategický plán sociálního začleňování na období 2017 - 2019. Ten představuje základní dokument pro koordinovanou implementaci opatření k boji se sociálním vyloučením. V první polovině roku 2016 rovněž došlo k ustavení Pracovní skupiny Projekty a implementace. Ta tvoří hlavní platformu pro diskutování projektových záměrů a zajištění vzájemného souladu všech členů lokálního partnerství. 

Po dobu spolupráce města Sokolov s Agenturou pro sociální začleňování se členové místního lokálního partnerství společně zasadí o prosazování témat sociálního začleňování a zmírnění nepříznivé situace vyloučených osob. Ambicí je nastavit procesy plánování a spolupráce tak, aby v současné době zapojení aktéři měli i do budoucna platformu pro setkávání a projednávání kroků ke zlepšení života obyvatel Sokolova.

Členové Lokálního partnerství Sokolov:

 • Agentura pro sociální začleňování
 • bfz o.p.s.
 • CSS Sokolov
 • Člověk v tísni
 • Dolmen Sokolov
 • Dolmen Sokolov
 • Farní Charita Sokolov
 • Fokus Sokolov
 • IŠSTE Sokolov
 • KoP Úřadu práce Sokolov
 • Kotec, o.p.s.
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Město Sokolov
 • Městská policie Sokolov
 • MŠ Alšova
 • MŠ Kosmonautů
 • MŠ Marie Majerové
 • Policie ČR
 • Pomoc v nouzi, o.p.s.
 • SŠŽ Sokolov
 • ZŠ Běžecká
 • ZŠ Křižíkova
 • ZŠ Pionýrů
 • ZŠ Rokycanova
 • ZŠ Švabinského

Inspirace

Napsali o nás


//]]>