Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Štětí

Tisk E-mail

Členové Lokálníhoí partnerství Štětí:

 • vedení města Štětí

 • mateřské školy Štětí

 • tři základní školy a jedna speciální, Štětí

 • střední odborné učiliště 

 • Dům dětí a mládeže

 • odbor sociálních věcí města Štětí

 • Otevřený klub mládeže

 • projekt Zdravé město

 • Městská policie

 • obvodní oddělení Policie ČR

 • kontaktní centrum Litoměřice

 • Úřad práce ČR, oddělení sociálně právní ochrany v Litoměřicích

 • komunální služby

 

Členové Pracovní skupiny Vzdělání

 • Město Štětí, Mgr. Ing. Andrt Miroslav, místostarosta
 • Město Štětí, Mgr. Lípová Pavla, Odbor sociálních věcí, vedoucí odboru
 • Město Štětí, Bc. Nováková Miloslava, projektová manažerka
 • Město Štětí, Mgr. Klementová Hana, Komise pro vzdělávání a školství
 • Město Štětí, Valentová Marie, referentka přestupků, stížností a petic
 • Město Štětí, Bc. Kinař Josef, zastupitel
 • Město Štětí, Perlíková Veronika, asistentka prevence kriminality
 • Město Štětí, Zdravé město Štětí a Místní agenda 21, Ing. Macková Martina, koordinátorka projektu Zdravé město
 • Městská policie Štětí, Havlíková Vladimíra, manažerka prevence kriminality
 • Policie ČR, Mgr. npor. Rybář Jan
 • Policie ČR, Bc. npor. Mráz Robin
 • ZŠ T. G. Masaryka, PhDr. Bc. Hrušková Gabriela, ředitelka
 • ZŠ Školní, Mgr. Kroutil Vladimír, učitel
 • ZŠ Školní, Mgr. Šimralová Dana, výchovná poradkyně
 • ZŠ Ostrovní, Bc. Varousová Markéta, pedagožka v přípravném ročníku a metodička prevence
 • ZŠ Ostrovní, Mgr. Ilona Stieranková, pedagožka a výchovná poradkyně
 • ZŠ Ostrovní, PhDr. Jiří Šlégl, PhD., ředitel
 • ZŠ Ostrovní +  ZŠ Školní +  ZŠ  T .G. Masaryka, PhDr. Kurucová Ĺubica, školní psycholožka
 • Mateřská škola, Mgr. Kořínková Alena, ředitelka
 • Speciální ZŠ, Mgr. Pěkná Eva, učitelka na 2. stupni
 • Speciální ZŠ, Mgr. Schmidtová Simona, školní metodička prevence
 • Vyšší odborná škola a Střední škola obalové techniky Štětí, PhDr. Konvalinka Jiří, ředitel
 • Základní umělecká škola, Bc. Hrovatitsch Jan, ředitel
 • Dům dětí a mládeže, Pištorová Drahomíra, ředitelka
 • Mateřské centrum Žabka, Trojanová Kateřina, lektorka aktivit pro rodiče a děti
 • Spolek Naděje, Mgr. Vedralová Monika, vedoucí terénního programu a poradny
 • OSPOD Litoměřice, Bc. Gazsi Renata, vedoucí OSPOD Litoměřice
 • Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, pobočka Litoměřice, Mgr. Davídková Kateřina, vedoucí PPP Litoměřice
 • Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, pobočka Roudnice nad Labem, PaedDr. Pokorná Daniela, vedoucí PPP Roudnice nad Labem
 • Úřad práce, kontaktní pracoviště Štětí, Mgr. Novák – Černá Lucie, ředitelka kontaktního pracoviště Štětí
 • Schola Empirica, Mgr. Vyhnánková Kateřina, manažerka projektů, Havrdová Egle, ředitelka organizace
 • Romano Jasnica, Mgr. Szaffnerová – Bímonová Petra, sociální pracovnice
 • Romano Jasnica, Mgr. Bc. Konůpková Renata, sociální pracovnice
 • Český červený kříž, Vacková Edita
 • Turistický oddíl mládeže Štětí, Veselý Josef, hlavní vedoucí
 • Otevřený klub mládeže Štětí, Kulhavá Kristýna, správce OKM
 • Centrální školní jídelna, Bc. Linhartová Stanislava, ředitelka CŠJ
 • Městská knihovna Štětí, Ing. Roubíčková Ivana, správce knihovny
 • Svaz tělesně postižených, Reifová Eva, předsedkyně místní organizace SVTP
 • Kontaktní centrum Litoměřice, Mgr. Stibalová Kateřina, vedoucí zařízení
 • Místní akční plán ORP Litoměřice, Bc. Svobodová Kateřina, odborná pracovnice MAP
 • Agentura pro sociální začleňován,í Mgr. Baltag Tereza, lokální expertka pro oblast zdraví
 • Agentura pro sociální začleňování, Mgr. Kubíčková Kateřina, lokální konzultantka
 • Agentura pro sociální začleňování, Mgr. Vilímová Lenka, konzultantka pro inkluzivní vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 //]]>