Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Trmice

Tisk E-mail

Ustavující setkání lokálního partnerství proběhlo dne 15.června 2010 na zámku v Trmicích. Během srpna byli členové partnerství rozděleni do pracovních skupin. Od července do září probíhalo podrobné mapování sociálně vyloučených lokalit a potřeb jejich obyvatel v oblastech bydlení, zaměstnávání, vzdělávání a sociálních služeb. Na tuto analýzu navázala příprava strategického plánu sociální integrace na území města Trmice. Plán je dokončován v těchto týdnech a bude obsahovat návrhy konkrétních opatření a nástrojů pro nejbližší tři roky.

Na základě plánu (po jeho přijetí Radou města a zastupitelstvem) budou připravovány jednotlivé projektové žádosti do celostátních i mezinárodních dotačních titulů. Lokální konzultant Agentury bude partnerům poskytovat možnost projektového poradenství, tak aby šance podávaných projektů na úspěch ve výběrových řízení byla co možná nejvyšší.

Členové Lokálního partnerství Trmice:
 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • Město Trmice
 • Odbor sociálních věcí (Magistrát Ústí nad Labem)
 • Úřad práce Ústí nad Labem
 • Městská Policie
 • Policie ČR
 • Probační a mediační služba
 • ZŠ Trmice
 • Speciální základní škola a praktická škola Trmice
 • Střední škola Trmice
 • Sdružení Romano jasnica
 • O.s. Drug-Out Klub
 • Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
 • Sportovní klub Trmice

Inspirace

Napsali o nás


//]]>