Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Ústí nad Labem

Tisk E-mail

Lokální partnerství vzniklo v červenci 2008 podpisy Memorand o spolupráci.

Těžištěm práce Agentury v Ústí nad Labem je spolupráce s městem při tvorbě dokumentu Integrační program rozvoje měst (dále jen IPRM) k Integračnímu operačnímu programu (dále jen IOP). Lokální konzultant se stal členem řídícího výboru IPRM. Pro realizaci tohoto dokumentu byla vybrána lokalita „Neštěmice – Mojžíř", která vykazuje tendenci stát se sociálně vyloučenou lokalitou.

Dalším pilířem práce v lokalitách byla tvorba strategie sociálního začleňování a tvorba komplexního dokumentu vztahujícího se ke obecné strategii vzdělávání relevantní k oblasti sociálního vyloučení. Na základě definování těchto témat vznikly při lokálním partnerství dvě pracovní skupiny „Strategie" a „Vzdělávání".

ASZ se výrazně podílela na přípravě Individuálního a investičního projektu pro vytvoření Akčního centra v jedné z největších sociálně vyloučených lokalit ve městě. LK je zapojen do všech klíčových procesů ve městě a také se z jejich výstupů podařilo extrahovat jádro náhradního strategického plánu. Ten obsahuje zejména nadstavbová a systémová témata, na která nejsou ve městě dlouhodobě kapacity nebo vůle. SP je před dokončením a bude předložen orgánům města ke schválení.

Ve městě se připravuje řada projektů, které vedou ke stabilizaci sociálních služeb a jsou zaměřené zejména na nákup nebo rekonstrukci objektů. LK konzultuje projekty YMCA Ústí nad Labem a Oblastní charity Ústí nad Labem. LK se podílel na přípravě projektu pro ZŠ Hlavní na podporu některých jejích inkluzivních nástrojů. Dále připravuje pro město projekt na posílení jeho kapacit v oblasti síťování a vzdělávání svých pracovníků pro práci s klienty ze sociálně vyloučených lokalit. Všechny tyto projekty jsou v souladu s připravovaným strategickým plánem.

Na začátku února 2011 rozhodli členové Monitorovacího výboru Agentury o tom, že Agentura prodlouží své původně na tři roky plánované působení v místě ještě  o rok a půl a zůstane zde činná až do konce roku 2012.

„Od komunálních voleb jsme s novým vedením radnice navázali velmi intenzivní spolupráci, která je příslibem pro další práci. Tato skutečnost spolu s možností dokončit proces strategického plánování a na něj navazující rozsáhlé individuální projekty byly hlavními důvody pro rozhodnutí prodloužit činnost Agentury ve městě až do konce roku 2012. Důležitým faktorem je i velikost cílové skupiny a potenciální velký dopad plánovaných projektů," vysvětluje ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Členové Lokálního partnerství Ústí nad Labem:
 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • Magistrát statutárního města Ústí nad Labem
 • Úřad práce Ústí nad Labem
 • Policie ČR – okresní ředitelství Ústí nad Labem
 • Univerzita J.E.Purkyně
 • Člověk v tísni o.p.s.
 • Centrum komunitní práce
 • White Light 1
 • Oblastní charita Ústí nad Labem
 • Drug-out Klub
 • YMCA v Ústí nad Labem, o.s.

Inspirace

Napsali o nás


//]]>